Hoppa till innehåll

Ett brittiskt utträde ger ett svagare Sverige

Början på en vecka som kommer vara avgörande för europeisk framtid. På samma sätt som Berlinmurens fall skapade en våg av frigörelse och Europas enande innebär ett brittiskt beslut att lämna ett svagare EU och ett mer utsatt Europa. Men på samma sätt som murens fall skapade en ny riktning på Europas utveckling riskerar ett brittiskt utträde att göra Europa svagare när det gäller fred, frihet och demokrati.

Rysk påverkanspolitik kommer att öka. Det innebär framförallt i vår närhet ett ökat tryck på de baltiska staterna och deras samhällen. Rysslands agerande i Ukraina kommer att gå in i ett nytt skede när osäkerheten eller frånvaron om europeisk förmåga att hålla en gemensam linje ökar.

Ekonomin kommer att präglas både av ökad osäkerhet och sämre förutsättningar till handel och investeringar. Det drabbar framförallt Storbritannien men påverkar oss alla. Den finansiella stabiliteten utsätts för svåra påfrestningar i en tid då den redan är hotad, både genom bristande tillväxt och genom banker som runt om i Europa saknar den stabilitet som krävs.

I världen kommer Europa bli svagare när det gäller värnet av mänskliga fri- och rättigheter och fri handel. Fragmenteringen kommer att drabba europeiska intressen i samtliga frågor där vi behöver vara starka, från klimatpolitik till fri handel.

Den utveckling mot att lösa problem gemensamt med demokratin som grund riskerar att vändas i en utveckling där beslutskraften brister eller där andra fattar beslut som avgör våra förutsättningar. Förutsättningarna för så kallade starka ledare här och där att göra vad de vill ökar, med de motsättningar detta kommer att leda till.

Det är mot denna bakgrund inte förvånande att de som allra mest hyllar ett utträde är de som vill se ”starka ledare” ta mer makt på bekostnad av rättsstat och respekt för den enskilde. Det är därför politiska ledare från Putin, och Le Pen till Sjöstedt och Åkesson har gemensamma intressen i ett försvagat Europa.

Det är däremot förvånande att så många tror att det blir bättre för att man blir ensam, för att man inte samarbetar och för att man inte gemensamt tar ansvar. Kanske tror de man blir mer självständig om man inte fattar beslut gemensamt utan var och en för sig. Det hjälper inte i alla de frågor där besluten måste vara gemensamma eftersom utmaningarna är gemensamma. Och det är de frågorna som EU-samarbetet handlar om.

De som i Sverige gläds åt tanken på ett brittiskt utträde ur EU gläder sig åt att Sverige och Europa blir försvagat. Men vare sig demokrati, frihet eller svensk suveränitet blir större genom att vi eller andra står ensamma.