Hoppa till innehåll

Ett ansvar att bekämpa våldet

Det internationella samfundet måste både kunna hantera de flyktingvågor som kommer ur Mellersta Österns krishärdar men samtidigt måste vi agera mot dem som ansvarar för krisen, mot dem som mördar och avrättar. De flyktingar som kommer är många men än fler är dem som lider och dör under terror och grym brutalitet.

Europeiska Unionen bör nu agera för att det internationella samfundet ska ta sitt ansvar att förhindra det som är folkmord eller folkmordsliknande, allt det som står i strid med våra mest grundläggande värderingar och lagar.

Det handlar i klartext om att möta våldet med militära medel för att bekämpa en obegränsad brutalitet och ett förakt för människoliv som vi inte kan acceptera. Europas nationer bör sluta upp bakom de länder som redan nu gör dessa insatser och vi bör verka för en koordinering som ger ökad trygghet på marken. Vi kommer även så möta stora flyktingströmmar man vi kan göra att fler överlever bombningar och terror.

Solidariteten kräver att vi hjälper dem som flyr för livet men också att vi söker rädda livet på dem som inte kan fly. Det är ett ansvar som varje medlemsstat i EU måste vara beredd att bidra till.