Hoppa till innehåll

Ett amerikanskt underskott

Så har nu republikanerna gjort sitt avstamp i Tampa inför presidentvalet. Mitt Romneys avslutningsanförande så mycket klarare över Barak Obamas förlorade möjligheter den gånga mandatperioden än över den egna politiken för att minska budgetunderskott, stärka försvar liksom skola och infrastruktur.

Planen om 12 miljoner nya jobb bygger paradoxalt nog på just det misstag som republikanerna anklagar demokraterna för, nämligen tron att regeringar kan planera fram nya jobb. Och den bortser från de insatser som vare administration i USA nu kommer att tvingas göra, nämligen minska budgetunderskottet.

Republikanernas starkaste argument är de fyra år som gått sedan Barak Obama valdes. Växande budgetunderskott och skuldbörda liksom en hög arbetslöshet. Det blir svårt för Obama att argumentera för hopp och förändring med en politik som inte har kunnat häva denna utveckling.

Men svagheten är samtidigt att man inte kunnat etablera en övergripande syn på budgetunderskottet, som innebär att man lånar till nästan hälften av varje spenderad federal dollar, utan istället valt att låta andra löften stå i förgrunden. Och en framtida amerikansk oförmåga att hantera budgetunderskottet kommer försvaga USA i det internationella samfundet.

 

Och den nästan dogmatiska fokuseringen på moraliska frågor blir till en motsats till de upplysningsideal och den tolerans som gör USA starkt.

Det tillsammans med oviljan att sätta kampen mot budgetunderskottet i politikens centrum bidrar till att båda sidor kan fortsätta föreslå en politik som försvagar och delar USA snarare än stärker och enar.

Både republikanerna och demokraterna har svårt att orientera sig i en ny värld och i en situation där det amerikanska budgetunderskottet kan utvecklas till ett hot inte bara mot amerikanskt välstånd utan också global ekonomi. Redan när man om några månader slår i skuldtaket blir det uppenbart att man politiskt har svårt att ta ansvar för det som kräver gemensamt ansvar.

Om republikanerna förmår att under kommande veckor sätta underskottet och skuldbördan i centrum för debatten och den egna politiken kan man skapa en trovärdighet kring politiken för företagande och nya jobb men där är man inte än. Och ska man kunna göra USA starkt som ett samhälle präglat av öppenhet och tolerans måste Romney våga visa att han kan höja sig över sekteristiska krav på politiken. Det skulle vara bra för USA av det enkla skälet att demokraterna med samma inriktning som i dag riskerar att få samma resultat som man efter fyra år har fått.

USA har underskott av både ekonomiskt och politiskt slag. Det kräver något mer än vad som hyllas på konvent, vare sig det är republikanernas som varit eller demokraternas som nu kommer.