Hoppa till innehåll

Ett alltmer obegripligt inflationsmål

Det har gradvis blivit ett alltmer obegripligt mål att inflationen måste vara 2 %. Vid några tillfällen har jag kritiserat denna fastlåsning som saknar ekonomisk rationalitet.

Professor Lars Jonung  kommenterar här Riksbankens doktrin och pekar just på risken av nya finansiella kriser till följd av den negativa räntepolitiken.

Det har lett till att Riksbanken söker möta sänkta oljepriser, ökad konkurrens och internetekonomins produktivitet med minusräntor som bygger en framtida finansiell kris. Det är inget självändamål att inflationen ska vara på en viss nivå men däremot är det ett viktigt mål med ett stabilt penningvärde.

Det är ett besynnerligt arv från ett gammalt keynesianskt tänkande, där den nationella ekonomin sågs som ett slutet system att lite inflation i sig ger tillväxt. Så är inte fallet. Tvärtom har vi sett hur inflation underminerar tillväxtens förutsättningar och den stabilitet som behövs. Sverige har de senaste 20 åren haft en hög reallöneutveckling, god tillväxt och stabila finanser med 1% inflation. Lägre oljepriser och ökad produktivitet stimulerar ekonomin och kräver inte motåtgärder.