Hoppa till innehåll

Etiopienfångarna

Rättegången i mot de svenska journalisterna i Etiopien har utlöst en rad av obetänksamheter som mer handlar om iver att synas och höras i medier än omtanke om de åtalade. Några hävdar att Carl Bilds som tidigare styrelseledamot i Lundin Oil inte agerar med kraft för att de ska friges, det är oklart varför. Om konspirationsterorierna hade grund skulle det ju inte ge mindre anledning att försöka få ut dem. Tvärtom.

Andra hävdar att man måste tala högre för att tvinga regimen att lämna ut dem. Nu är det så att diktaturregimer inte alltid lyssnar till debatt och diskussion, det är för diktaturer utmärkande, och minst av allt vill framstå som eftergivna gentemot andra.

Ytterligare andra menar att Sverige ska tala tydligare om mediefriheten som om detta vore den förlösande åtgärden. Det kan vara värt att påpeka att för en diktatur är kravet på mediafrihet inget ömmande skäl. Skälet till att de är fängslade med påhittade anklagelser är självfallet diktaturens ovilja mot journalister. Diktaturers syn på journalisters självklara frihet är inte densamma som svenska riksdagsledamöters.

De är anklagade för terrorism. Det är diktaturens uppenbara konstruktion och anklagelse mot allt som man fruktar. Deras journalistiska verksamhet är inte förmildrande i diktaturens ögon när man vidhåller sina konstruerade misstankar om terrorism.

Sverige bör självfallet agera mot diktaturen och för både demokrati och mediafrihet i Etiopien. Men det är inte på grund av att de är journalister som Sverige måste agera för att de ska friges utan för att svenska medborgare, journalister eller inte, inte ska utsättas för rättsövergrepp någonstans.

Det är ett samlande svenskt intresse att skapa detta tryck på diktaturregimen. Debatten just nu ger istället bilden av att det finns skilda uppfattningar om detta som en diktaturregim gärna tar till intäkt för att vidhålla absurda anklagelser.

De som på fullt allvar hävdar att det finns en bristande svensk vilja att få dem frigivna gör det lättare för regimen hävda att det finns skilda uppfattningar om att de ska friges, om deras skuld och om de påhittade åtalen kan försvaras. Det är fel och de bör friges. De som nu misstänkliggör försvagar det budskapet.

Bloggar: Carl Bildt.