Hoppa till innehåll

Esterna klarar eurons krav tack vare euron

I Svenska Dagbladet i dag svarar några företagsledare på frågorna om eurons vara eller icke för Sveriges del. Förbluffande lite tänker de på hur euron påverkar deras egen verksamhet. Företrädarna för de stora bankerna som riskerade gigantiska förluster om de baltiska länderna hade devalverat borde om några se värdet av en stabil och gemensam valuta. Än mindre reflekterar de över att utan euron hade Europa varit inne i ett valutakrig med devalveringar som konkurrensmedel, protektionism som svar och växande underskott som konsekvens.

Om några dagar tar Estland steget in i Euron. De gör det på grund av att de har bland Europas starkaste offentliga finanser med en skuldbörda på knappt 10%. Det är en liten ekonomi som har fått stabilitet genom att knyta sin valuta till först D-marken och sedan euron.

I Tyskland utvecklas ekonomin starkt med en export som gör att landet driver Europas ekonomi, på motsvarande sätt som Sverige gör om än vi gör det i mycket mindre skala. I Storbritannien genomförs historiska åtstramningspaket för att komma tillrätta med gigantiska underskott skapade av en Labourregering för att möta krisen och som istället lett djupare in i krisen.

Den kris vi i dag ser har sitt ursprung i den amerikanska lånefinansieringen av växande konsumtion och oförmågan att anpassa sig till en ny tids global ekonomi. Den har drabbat även Europa just på grund av bristande tillväxtkraft men växande utgifter. Länder som har skött sin ekonomi som Sverige och Tyskland har klarat sig bra, de som har hållit på stabiliteten har kunnat gå starkare ur krisen, som Estland, och de som mötte krisen med ökade utgifter, som Spanien och Storbritannien, har ramlat djupare ner i den. Det är inte euron som har skapat de ökade utgifterna i Storbritannien eller Spanien, utan politiska beslut. För länderna i Baltikum och Centraleuropa har det blivande eurosamarbetet varit en fast hållpunkt som varit avgörande för SEB och Swedbank.

Nu kommer en ny tid med investeringar. Då kommer det självfallet vara en fördel att tillhöra ett område som ger investeringar och lån lika stor stabilitet var man än befinner sig. Det kommer euron bidra med till Estland och Finland men inte till Sverige. Vi har till vår fördel stabila offentliga finanser men det hade vi haft även med euron. Det hade minskat svenska företags risker liksom utländska företags risker här. Det är dags att sluta skylla på euron och istället konstatera att i varje land med stora underskott har det funnits en ansvarig regering.

Bloggar: Hemmesta Hasse, Patric Rylander, Göran Pettersson samt Jan Nilsson.