Hoppa till innehåll

Esrange kan bli ett europeiskt rymdcentrum – artikel i Norrbottens-kuriren

Kiruna och Esrange rymdraketbas är inte bara Sveriges enda och mest framstående rymdraketbas, utan en ledande rymdhamn i Europa. Esrange har unika förutsättningar att leda den globala utvecklingen av rymdteknologi, satellitdata och forskning som Sverige och Europa bör ta tillvara på.

Omkring tio procent av EU:s samlade BNP är avhängigt användningen av rymdtjänster. Med en europeisk rymdsektor i världsklass har Kiruna större potential att driva den europeiska ekonomiska utvecklingen än vad stadens geografiska belägenhet antyder. Den insikten behövs för att Sverige ska vara drivande i att utveckla den europeiska rymdpolitiken.

Vi behöver lägga den svenska försiktigheten åt sidan och framföra en vision om Kiruna som centrum för EU:s gemensamma rymdverksamhet. Det saknas i regeringens rymdstrategi från föregående år.

Varför inte sikta mot målet att EU:s huvudsakliga uppskjutningsplats i framtiden ska ligga i Kiruna? Kiruna ligger närmre övriga europeiska industrin än franska Guyana beläget på andra sidan Atlanten och är den enda relevanta uppskjutningsplatsen i Europa. Esrange kan bli ett European Center for Space and Research (ECSR)!

Europa är vår viktigaste arena för att utveckla svensk rymdindustri. Nästan 70 procent av svenska Rymdstyrelsens budget läggs på projekt som utförs inom Esa. Det är därför naturligt att svensk rymdpolitik i högre utsträckning utförs inom ramen för det europeiska samarbetet. Samtidigt behöver vi säkerställa att avkastningen på svenska investeringar i det europeiska samarbetet ökar och att data, teknik och tjänster från de gemensamma programmen kommer fler svenska företag till del. Då kan vi bidra till den europeiska utvecklingen och gynnas av europeiska investeringar.

Parallellt med rymdprogrammet förhandlas nu EU:s kommande forskningsprogram, som över en sjuårsperiod kommer att investera i över hundra miljarder euro i forskning i Europa. Där ingår rymdsektorn, med klimat- och miljö som viktiga områden, men också en ökad och breddad användning av rymddata för att utveckla nya tjänster och affärsområden i hela samhället.

Sverige har en unik möjlighet att leda utvecklingen. Vi bör arbeta för att den svenska rymdhamnen växer som ledande europeiskt centrum för rymdforskning. Det vore bra för Sverige och svenska företag och det vore bra för EU:s konkurrenskraft. Gör Kiruna och Esrange till ECSR!