Hoppa till innehåll

Hökmark: Bra att EU-kommissionen delar min uppfattning om Nord stream 2

  • av

 

– Gazprom kommer genom Nord Stream 2 kunna öka sin dominans på europeiska gasmarknader samtidigt som Europas beroende till rysk gas ökar. Det är därför ett viktigt steg att EUs kommissionär för energi och klimatfrågor Arias Canete på min fråga i parlamentet i Strasbourg konstaterade att den planerade ryska gasledningen skulle förändra arkitekturen för Europas gasmarknader och riskera att ge Gazprom en dominant position till nackdel för konkurrens och konsumenter.

Det säger moderaternas Gunnar Hökmark med anledning av en diskussion mellan honom och Canete i parlamentets debatt denna vecka om Nord Stream 2.

– Det är likaså viktigt att Canete understryker att både den europeiska konkurrenslagstiftningen och energimarknadslagstiftningen ska tillämpas. Jag välkomnar självfallet att företrädaren för EU-kommissionen delade min problembild av Gazproms projekt.

– Det finns ingen kommersiell grund för detta projekt utan syftet är säkerhetspolitiskt med en strävan att driva fram en infrastruktur som försvårar för europeisk integration och som ökar beroendet till en rysk energipolitik som används för politisk påverkan och för påtryckningar på länder inom och utom EU. I detta ligger också att Ryssland vill kunna öka det militära och politiska trycket på Ukraina som i dag är ett transitland för rysk gas till Europa.

Nu är det klart att kommissionen delar oron för ökat ryskt beroende och för Gazproms marknadsdominans. Gazprom har i upprepade avtal redan nu använt sin dominans för att ta ut högre priser och för att stärka geopolitiskt inflytande.

Nedan kan ni läsa kommissionärens svar till Gunnar Hökmarks fråga från debatten i plenum den 9e april:

”The answer is very clear, and you know it already, because we speak of about 100 bcm going through a single corridor. That would mean 26% of all European Union gas consumption and 80% of Russian gas imports on a single route. The answer is very clear. Due to the size, the route and the strategic character, it would probably change the architecture of today’s European gas market and further increase the dominance of Gazprom in the western European gas market.

The European Union has made a lot of progress in opening up and integrating energy markets. That is why the European Union should therefore make sure that no market operator is able to leverage its dominant position to the detriment of competitors and consumers. So it is clear that this may change. It is also clear that we have to review those changes and apply European laws. European laws must be applied in all aspects.”