Hoppa till innehåll

En ytterligare dag med utfrågningar

En dag som för min del har handlat om överläggningar kring den pågående processen med kandidaterna till kommissionen, utskottsutfrågningar, lite sammanträde kring Public Service i Sverige samt en genomgång ner i paragrafer och artiklar kring den föreslagna lagstiftningen om finansiella marknaden och investeringsfonder av olika slag.

Tack vare beundransvärda medarbetare och djupt kunniga experter som förmår hålla energin uppe när vi är som djupast nere i paragrafernas detaljerade tekniska begrepp ser det ut som att jag kommer att kunna lägga ändringsförslag för att underlätta för riskkapital och alternativa investeringsfonder.

I grunden handlar det om att vi på en gång måste inse de brister som fanns i det finansiella systemets regelverk och de utmaningar som en snabbt växande världsekonomi innebär för Europa. Det är i grunden den snabba förändring som världsekonomin har genomgått som skapat nya storheter och nya relationer och i sin tur spänningar mellan de snabbt växande ekonomierna och de något långsammare. För att vi i det perspektivet ska kunna uppnå en stabilitet krävs e en stabil ekonomisk utveckling i Europa som matchar den globala utvecklingen. Annars kommer vi se fler traditionella företag gå under i en snabbt växande världskonkurrens utan att vi får efterföljare som kan bidra till framtidens välstånd.

Det är denna uppgift som måste prägla den nya kommissionens arbete. Det känns i sanningens namn inte som att de är uppfyllda av denna utmaning som är en del av vår nya verklighet. Desto större krav ställs på den politiska debatt som under de kommande åren kommer forma förutsättningarna för europeisk politik.