Hoppa till innehåll

En vecka

En vecka som av naturliga skäl har kommit att handla om hur den ekonomiska krisen ställer krav på det europeiska samarbetet. Men även annat har präglat det som är årets sista plenum för Europaparlamentet i Strasbourg. Den polske talmannen Jerzy Busek har tagit adjö inför valet av efterträdare i januari.

Det är i ett litet längre perspektiv ingen liten sak att vi de senaste två åren har haft en talman från ett av de länder som till för 20 år sedan, drygt, befann sig bakom järnridån. Och i just den veckan som nu var, var det 30 år sedan den polska militären införde ett undantagstillstånd som kom att prägla Polen under det kommande decenniet och som gav Solidarnos deras särskilda historiska roll. Det är inte bara Europa som i dag är annorlunda. Polen är ett annat land än det som var.

En av Europas mest dynamiska och stabila ekonomier. Ett samhälle öppet för hela Europa. Fast förankrat i Nato och i EU. Inte Östeuropa utan Europa. Ett av Sveriges grannländer. På några av dessa punkter är det geografin som har vunnit över de totalitära idéer som delade Europa. Och i detta perspektiv ser vi ett Europa som är bättre än någonsin. Trots kris och allt. Med Kroatien som nu medlem under 2013 ser vi också hur denna kraft fortsätter att förändra och utveckla Europa.

Som en lite mindre men väl så viktig fråga att påminna om sa parlamentet också nej till ett fiskeavtal med Marocko, på goda grunder eftersom dessa avtal leder till utfiskning och i detta fall dessutom kränker internationell rätt när det gäller Västsahara. Kanske kan vi därmed nu få en bättre politik vad gäller dessa typer av fiskeavtal i allmänhet.

Men merparten av diskussion har handlat om hur EU ska utforma sina egna regler för att kunna hantera den ekonomiska krisen. Tyvärr med ett perspektiv som mer handlar om kommande kriser än om trovärdighet nu.

Det gäller inte minst hur utformningen av det avtal mellan regeringar ska se ut som ska reglera den framtida budgetdisciplinen. Den bestämdhet som präglade toppmötet var på den punkten mer ljudlig än konkret. Och så ser vi nu att det kommer an på kommande veckors texter för att se vad som möjligtvis kommer ut ur denna bestämdhet, både vad gäller risk för splittring och vad gäller stärkt budgetdisciplin. Resultatet blir förhoppningsvis mer disciplin och mindre splittring.