Hoppa till innehåll

En vecka då vintern blir onormal

Söndag inför en vecka i Bryssel. När jag ser på Ekots löpsedel dominerar samhällsproblemen av att möta vintern. Tåg och pendeltåg slås ut dag efter dag, skolor och daghem får stängas här och var. Tak ramlar in. Ändå är detta en vinter som uppfyller de krav som vi under de senaste årens varmare vintrar har menat vore en normal vinter. Föreställningen om hur vårt klimat ska vara är i allra högsta grad relativ.

Under veckan som kommer träffar jag bland annat moderata ledamöter ur riksdagens EU-nämnd som är på besök i Bryssel . Det är en rätt vald vecka, med en minisession som bland annat kommer att behandla slutsatserna från Europeiska rådets informella möte i förra veckan. Det var ett möte som skulle handlat om en ny plan för att utveckla europeisk konkurrenskraft till 2020 men kom att handla om det motsatta, nämligen den grekiska ekonomins förfall och riskerna för att Greklands förlorade trovärdighet ska drabba andra svaga länder i eurozonen.

Greklands problem understryker att det aldrig går att hantera hot mot den finansiella ekonomins stabilitet utan att stabila samhällsekonomiska förutsättningar. Det påminner oss om att lagstiftningen för de finansiella marknaderna inte kan kompensera för andra brister i samhällsekonomisk stabilitet. Den måste syfta till att hantera de problem som präglar finansmarknaderna och inte kompensera för andra brister.

Det blir också en del av diskussionerna kring paketet kring finansiella övervakningen som kommer att diskuteras i Ekonomiska utskottet på tisdag liksom måndagens diskussion kring alternativa investeringsfonder. På måndagen diskuterar vi också för första gången i utskottet de offentliga finanserna och exitstrategierna, där vi redan nu ser hur de länder som valde att möta krisen genom att bara öka offentliga utgifter nu bär en tung börda i form av växande räntor och fortsatt arbetslöshet.

I veckan startar jag också arbetet med EPPs ekonomisk-politiska arbetsgrupp med sikte på att samordna inom EPP-partierna synen på exitstrategier, offentliga över- och underskott samt tillväxtförutsättningar. Och så startar vi också arbetet med grannskapspolitiken gentemot våra östliga europeiska länder.