Hoppa till innehåll

En vecka då en del saker fallit på plats

I går fick jag igenom en politisk överenskommelse mellan parlamentet, rådet och kommissionen vad gäller den så kallade skuldhierarkin, som är till för att göra bankkrishantering enklare och snabbare, med tydlig inriktning att det ska finnas en ordning av skulder i en bank som kan lösas in i kris. Med viss glädje kan jag konstatera att det är den snabbaste förhandlingen mellan parlament och råd som har genomförts. Spelar mindre roll än det faktum att det nu finns en legal klarhet vad som gäller när en bank är i kris.

I förgår drog kommissionen tillbaka ett lagförslag som jag som rapportör för parlamentet varit emot, nämligen förslaget om att stora affärsbanker skulle delas upp i sin vanliga insättningsverksamhet och verksamheten med handel, investeringar och market making. Det var ett resultat av symbolpolitik som förbisåg att så kallade universalbanker, eller diversifierade banker, visserligen är större men mer robusta i kristider. Gröna och socialister som i tron att man får en ökad stabilitet och fler investeringar om man bekämpar banker villa gärna ha detta förslag till lagstiftning men jag fick till slut en majoritet med mig emot kärnan i detta förslag, och då ville socialisterna inte längre vara med och förslaget hamnade i kylskåpet. Genom utvecklingen av en lång rad andra lagstiftningar, som bankkrislagstiftningen, lag om kapitaltäckning och nya regler för banktillsyn, och ett antal andra lagstiftningar, har vi fått en stabilare och säkrare banksektor. Det som nu gäller är att underlätta för investeringar, och då ska man inte klyva banker för att minska investment- och market making.

I går röstade vi moderater emot förslaget till en ny budget för EU, på grund av krav på ökade anslag och ökade utgifter för jordbruk och regionalpolitik. Och i dag röstar parlamentet igenom mitt förslag till hur den ekonomiska politiken ska utformas, baserad på krav på reformer för högre potentiell tillväxt och stabila offentliga finanser, där socialistgruppen i förhandlingar har kommit att acceptera våra utgångspunkter.

Vi hade också en intern EPP förhandling om förslagen till gemensam bolagsskattebas där jag står fast vid min position att EU inte ska ha några skatter, men däremot gärna kan ha regler för transparens kring hur bolagsskatt är utformad i olika medlemsländer.

Så för min del är det skönt att se hur ett antal lagstiftningar och rapporter inom det ekonomiska området faller på rätt plats denna veckan. Men det finns fler veckor och fler frågor där mycket annat måste falla på plats.