Hoppa till innehåll

En värld som finns utanför valrörelsen

[BILD1]I Afghanistan besköts svenska soldater under dagen. Det är en händelse som i all sin tydlighet påminner om en verklighet som lyser med sin frånvaro i valrörelsen. Det är skamligt att de stora frågor som bland annat innebär att svensk militär nu befinner sig i stridande situation i olika delar av världen överhuvudtaget inte verkar finnas närvarande när en kommande regerings politiska inriktning diskuteras. Det gör inte de faktum att nya förband är på väg, nu närmast förmodligen kustkorvetten Gävle till Libanons kust. Senare kanske amfibiekårens internationella insatsförband och även den svenska battlegrupp som nu sätts upp. besköts svenska soldater under dagen. Det är en nu värld vi lever i som borde diskuteras liksom den politik som den kräver.

[BILD2]Istället verkar socialdemokratins strategi vara att man ska diskutera en skandal – folkpartiets – utan överhuvudtaget nämna denna mandatperiods stora skandal och politiska misslyckande, nämligen Göran Perssons och hans statsrådsberednings oförmåga att hantera en nationell katastrof som inträffade utomlands. Ännu har Göran Persson och hans regering inte kunnat redovisa vad som gjordes dagen efter det att katastrofen var ett faktum. Vi vet att utrikesministern gick på teatern och sedan försökte skylla ifrån sig på den egna personalen. Det var ett förhållningssätt som Göran Persson som regeringschef godtog. Vi vet att hans närmaste man talat osanning och dolt vad som skedde och att sanningen fortfarande inte har redovisats. Göran Perssons agerande som statsminister och hans roll när nyheten om Tsunamin spreds är fortfarande dold av osanningar från hans egen statsrådsberedning.

När det skedde något stort och allvarligt i omvärlden kunde regeringen Persson inte hantera utmaningen. De låter fortfarande sanningen döljas av en person som fortfarande är anställd som Göran Perssons närmaste medarbetare.

Tsunamikatastrofen var ett uttryck för att vi lever i en värld där en stor katastrof kan drabba tusentals svenskar långt borta i en annan del av världen. I den bemärkelsen är den också en symbol för en värld som kräver att regeringar och politiker är medvetna om och kan agera gentemot de förändringar som präglar inte bara andra delar av världen utan som också, på ett eller annat sätt, påverkar oss.

Irans kärnenergiutveckling, EU-samtalen med den iranska ledningen, attacken på den amerikanska ambassaden, årsdagen av 11 september 2001, vårt ansvar för säkerhet och stabilitet i andra delar av världen, vår bristande förmåga att bidra med trupp när freden behöver stöd, vårt beroende av en dynamisk ekonomi i Europa och vårt ansvar för EU finns inte med i valdebatten. I ett land där en regering har misslyckats så fatalt med att hantera en något som visserligen skedde långt bort men ändå drabbade så nära är det skamligt.

Det är ett underbetyg inte bara åt de media som granskade skandalen Danielsson att de inte granskar de nya utmaningar som vi vet att en svensk regering kommer att möta i den värld vi lever i. De svenska soldater som befinner sig i Kongo, Afghanistan, Kosovo, Liberia och på väg till Libanon har rätt att kräva mer. Det har vi alla. I en tid då svenska soldater beskjuts borde allvaret kräva mer av oss alla.