Hoppa till innehåll

En vanlig dag i EP

[BILD1]Det är som att Montesquieus klimatteori och inte bara hans maktdelningslära som påverkar Europaparlamentets arbete. När jag i dag på morgonen kom till Ekonomiska utskottet så var det, liksom tidigare tomt klockan 09 00 då det skulle börja men sedan fylldes det på norrifrån, med svenskar, finnar och tyskar först på plats. Det är fascinerande hur nationella kulturer sätter sin prägel även på detta.

När sammanträdet väl kom i gång hade vi en första diskussion om en rapport om Aktieägares rösträtt, samt votering om EU regler för statistik baserat på en rapport av förre lettiska premiärministern Gunthar Krasts, på bilden. Därefter var det presentationer från kommissionären Almunia och det finska ordförandeskapets finansminister.

[BILD3]En viktig rapportering från Almunia var att Ecofin nu beslutat att Slovenien inträder i eurosamarbetet från och med den första januari 2007, vilket markerar ett första steg i den fortsatta europrocessen. Vi kommer de närmaste åren få se ett stort antal europeiska stater träda in fullt ut i eurogemenskapen. Och det kommer gradvis förändra Sveriges förutsättningar. Någon gång kring 2010 kommer vi vara det enda landet förutom Ryssland kring Östersjön som inte har den gemensamma valutan. Det kommer inte stärka vår ställning i den gemensamma ekonomi som växer fram i norra Europa.

[BILD2]Det finska ordförandeskapet presenterade en saklig och lågmäld agenda för att utveckla europeisk ekonomi. De kommer att driva på utvecklingen av den europeiska finansiella marknaden, utvidgningen av eurozonen samt verka för bättre regleringar. Det senare är kanske inte det mest revolutionerande men Finland kan komma att spela en viktig roll för att underlätta för de baltiska staterna att passera genom nålsögat till euron. Litauen borde redan nu ha kunnat bli euromedlem liksom Slovenien, om det funnits god vilja, eftersom man när det gäller inflation ligger bättre till än de flesta nuvarande medlemmarna. Östersjön är på väg att bli ett valutaområde där vi står utanför.