Hoppa till innehåll

En utmanad forskningsnation

Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Lund visar på en större utmaning för svensk forsknings- och företagarpolitik. I takt med globaliseringen blir företag allt mer globala med olika forskningscentra i olika delar av världen. Deras utveckling beror i hög grad på de förutsättningar som enskilda forskare möter vad gäller skatter, forskningsanslag, forskningsmiljö liksom andra yttre förutsättningar. Ledande forskningskluster inom biomedicin finns i Bangalore, Peking, Boston och San Francisko, förutom ett antal andra mycket stora och kraftfulla forskningscentra som Cambridge och Oxford om vi bara ser till Europa.

Den svenska forskningen och den höga graden av investeringar i forskning som Sverige har är beroende av näringslivets investeringar, den svenska statens forskningsanslag är inte av den nivån att den gör Sverige ledande. Det innebär att risken för att vår roll som forskningsnation riskerar att undermineras om vi inte ser till att skapa så pass mycket bättre förutsättningar att vi kan stå ut och attrahera mer forskning. Det kan vi göra genom att ytterligare prioritera forskning i den svenska budgeten. Det behöver vi göra eftersom det svenska välståndet är beroende av att vi är oproportionerligt stora när det gäller forskning just på grund av de stora företagen, och ska vi kunna behålla en volym av forskning som är större än vad vår ekonomi och befolkning ger anledning till måste vi se till att det finns så mycket starkare och bättre finansierade forskningscentra i Sverige att vi kan attrahera istället för att förlora.

Det innebär också att vi måste skapa förutsättningar för att nytt företagande kan växa fram i större och snabbare omfattning kring våra forskningscentra. Den allra första åtgärden för lägga grunden för att vi ska kunna bevara och utveckla en ledande ställning är att de rödgröna inte vinner valet i höst. Med återinförande av förmögenhetsskatt, politiskt styrd forskning, höjda inkomstskatter och avskaffade avdrag för hushållstjänster kommer vi finna att förutsättningarna både för företagande, forskning och forskare urholkas i Sverige.