Hoppa till innehåll

En tisdagförmiddag i parlamentet

En morgon som började med diskussion med Tune Kelam och Vitautas Landsbergis om en konferens som i dag genomförs om hur Europa ska lära av vad det kommunistiska förtrycket gjorde med människor och samhällen, ett projekt som uppenbarligen en lång rad svenska forskare på vänsterkanten anser ska undvikas. Landsbergis och Kelam har med sina erfarenheter en annan uppfattning.

Därefter bland annat en diskussion med SCB och företrädare för finansdepartementet om det svenska ordförandeskapet och statistiklagstiftning.

Och nu diskussion i industriutskottet om lagstiftning om bilutsläpp av CO2 och därefter en omgång kring elmarknadslagstiftningen som ska röstas den 6 maj efter förhandlingar om kompromisser med mera.

Därefter följer ett möte med franska och tyska företrädare i denna fråga, internt möte om telekomfrågor samt den interna bilgruppen i EPP ED, sammanträde med European Ideas Networks styrelse och middag med European Friends of Israel med anledning av de arrangemang som nu genomförs i parlamentet kring Israels 60 årsdag.