Hoppa till innehåll

En svagare socialdemokrati och en starkare borgerlighet ger Europa möjligheter!

PlenumEuropeiska Unionen har nu, om några minuter, en ny kommission åtta månader efter valet till Europaparlamentet. Det är alliansens partier i Europa som nu dominerar i Europaparlamentet och i EU-kommissionen.

Jag påpekade i debatten under förmiddagen att det innebär att Europa kan välja en väg som ger mer av jobb och företagande istället för regleringar och nya gränser. Europas socialdemokrati har ingen roll i det Europa som vi nu ska lägga grunden för. Det bådar gott för frihet och nya jobb. Barrosso sa i sin kommentar till mig just det fundamentala i detta, att den inre marknaden är till för de enskilda människorna, att det är genom att utveckla den som vi motarbetar ekonomisk nationalism och stora monopol.

Den stora uppgiften nu är inte politiken ut ur krisen utan den politik som krävs för att göra Europa världsledande när det gäller nya jobb, investeringar och innovationer. Annars kommer krisens konsekvenser i form av arbetslöshet och stora budgetunderskott stå kvar för mycket lång tid.

Det är genom att öppna upp hela Europa för de nya jobben, för investeringarna och för det nya företagandet som vi stärker Europas ställning i världen, inte genom att gå den socialdemokratiska vägen med regleringar för att styra människors och företags vardag.

Sedan Europas väljare i valet till Europaparlamentet avvisade socialdemokratisk politik finns nu större förutsättningar än någonsin att gå vidare på att stärka Europa som en dynamisk ekonomi med jobb och välstånd.

Den nya kommissionen har starkare och svagare företrädare men politiskt är den en starkare allians för frihet och öppenhet och mot socialdemokratiska regleringar än någon tidigare kommission. Utnyttjar vi detta kommer vi kunna lägga grunden för en världsledande ekonomi, med social trygghet och en förmåga att stärka europeiska värden i det globala samarbetet.