Hoppa till innehåll

En stärkt rättsstat – artikel i Kristianstadsbladet

I denna tid står Sverige inför hot mot både vår yttre och inre säkerhet. Ett aggressivt Ryssland för krig i Europa, utövar påtryckningspolitik och sprider desinformation med syfte att underminera Europas demokratier. Samtidigt ser vi i det svenska samhället en ökad otrygghet med organiserad brottslighet, skjutningar och hedersförtryck liksom våldsbejakande extremism. Det är ett misslyckande att staten inte klarar av sin mest fundamentala uppgift att upprätthålla rättsstaten.

En stark rättsstat är en förutsättning för varje demokrati och varje fritt samhälle. Det handlar om att de som begår brott ska straffas och att medborgarna ska skyddas. Rättsstatens principer måste gälla i hela landet, inte minst i svenska förorter där det på flera håll i landet har växt fram parallella rättssystem som sträcker sig utanför det svenska rättsväsendet och som bryter ner tilliten mellan människor och det offentliga. Det kräver riktade insatser.

Regeringen har varit handlingsförlamad och oförmögen att se problemen. Stefan Löfvens reaktioner efter sommarens bilbränder och skjutningar visade åter att han inte har förstått allvaret. Nu krävs ett nytt beslutsamt ledarskap som snabbt tillför ökade resurser, omstruktureringar och nya rekryteringar. Konsekvenserna av den förda politiken har blivit en poliskår som är både underbemannad och underfinansierad. Snarare än välvilliga ord behövs ökade resurser till polisen och till en snabbare hantering i domstolarna liksom skärpta straffskalor.

Dödsskjutningar, bilbränder och sexualbrott har blivit återkommande inslag, inte minst i städer som Malmö och Göteborg som präglats av åratal av socialdemokratiskt vanstyre, men problemen sträcker sig över hela landet. Under lång tid har problem med våldsbejakande rörelser, som har ökat från hundratals till tusentals i form av både islamistiska, nazistiska och vänsterextremistiska rörelser, slätats över.
Dessa rörelser tillhör en extremistisk minoritet, men en brottslig sådan, som ska straffas.

För personer med uppehållstillstånd i Sverige som har samröre med våldsbejakande extremism eller begår grova brott ska straff följas av utvisning. Uppehållstillstånd bör heller inte beviljas vid grova misstankar om brottslighet. Sverige ska fortsatt vara ett öppet land för människor som flyr från krig och förtryck, men öppenheten måste gå hand i hand med tydlighet om vilka lagar och regler som gäller här.

Att den grova brottsligheten har tillåtits nå den omfattning som vi ser i dag är ett misslyckande för regeringen. Det räcker inte att fördöma bilbränder och brottslighet efter att de redan har inträffat. Dessa måste förebyggas innan de inträffar. Gängkriminalitet och brottslighet måste krossas, hot mot vårt öppna samhälle måste tas på allvar och den svenska rättsstaten måste stärkas. Endast så kan vi värna om ett samhälle som är både öppet och tryggt.