Hoppa till innehåll

En stark majoritet för konkurrens

Med siffrorna 449 [BILD1]mot 204 vann min linje som rapportör för EPP-ED gruppen i frågan om unbundling av elmarknaden. Parlamentet beslutade att på elmarknaden ska gälla unbundling, det vill säga separation mellan ägande av nät och produktion. Det kommer att påverka de fortsatta förhandlingarna mellan råd och parlamentet i riktning mot större möjligheter för konkurrens och nya aktörer. Det är ett beslut som har kommit till efter en hel del häftiga diskussioner där franska och tyska regeringspositioner har varit tydliga emot full ägarskapsseparation. Men nu tar vi nya steg mot en mer öppen energimarknad.
Under förmiddagen diskuterade vi i plenum med kommission och råd de frågor som Europeiska rådet måste ta itu med efter den irländska folkomröstningen. Min uppfattning är att vi på en gång ska visa respekt för det irländska resultatet men också säkerställa att alla medlemsstater kan uttrycka sitt förhållningssätt. Samtidigt får vi inte gripas av krisstämning. Jag pekade på den väldiga förändring som de senaste 15 åren inneburit. även om det har varit en utveckling som skett stegvis med demokratiska värden som grund.
Nu blir det telekomfrågan som kommer att dominera debatten, något mindre hetsigt men likväl viktigt och avgörande. Den frågan handlar främst om hur vi ska ta tillvara på den digitala dividenden, det vill säga det ökade utrymme som nu skapas när sändningar blir digitala istället för analoga.
Men allra viktigast verkar nu fotbolls EM vara. Alldeles nyss bad en spansk kollega om ursäkt för deras mål på övertid, är inte säker på om han menade det.