Hoppa till innehåll

En socialdemokratisk dag i parlamentet

I dag har de svenska socialdemokraterna röstat mot upphovsrätt och copyright på nätet och mot skyddet av dessa rättigheter överhuvudtaget. Det är ett slag mot svensk kunskapsindustri som döljer sig bakom ett förment skydd av friheten på Internet. Men sanningen är att ingen har kunnat påvisa varför handelsavtalet Acta skulle kunna innebära något hot mot friheten mot Internet, om man inte menar just att upphovsrätt i sig är ett hot mot nätets frihet.

De som är emot upphovsrätten har kampanjat och skrämt. Vinnarna är de företag i Kina och i andra delar av världen som ivrigt kopierar och utnyttjar andras forskning och utveckling. När EU och andra delar av världen inte vill skydda upphovsrätten kommer det bli svårt att binda upp Kina bakom det skyddet. Förlorarna är upphovsrättighetsinnehavare och arbetstagare i svenska företag.

Myterna är många. Vid en utfrågning häromdagen trodde en av utfrågarna att Acta ger en rätt till att undersöka personligt bagage. Det är fel eftersom den möjligheten för det första redan finns i dag vid brottsmisstanke medan Acta och annan tullagstiftning som vi har beslutat om klargör att det inte får handla om personliga bagage men däremot skyddet av kommersiella rättigheter. Kanske är ett problem att media inte kritiskt granskar det man själv vill haka på som opinionsbildare.

De som också förlorar är alla dem som behöver en utveckling av medicinsk forskning. Det är alla dem som riskerar att drabbas av malaria, aids, olika blindhetsjukdomar och infektioner där dagens mediciner inte räcker till eller är för dyra. Urholkar man skyddet av rättigheter urholkar man investeringen i forskning. De socialdemokratiska ledamöterna applåderade när avtalet föll. Det kommer inte världens fattiga göra.

Därutöver krävde socialdemokraternas företrädare i parlamentet en kraftig höjning av EU-budgeten för att mer pengar ska gå till svenska skattebetalare till misskötta ekonomier i södra Europa, utan att man ställer krav på reformer.

Det reformutrymme som Sverige har till forskning och utveckling vill de svenska socialdemokraterna föra över i form av regionalbidrag och jordbruksbidrag till Frankrike, Spanien och Italien, för att nämna några av de största mottagarna av bidragen.

Minskade upphovsrättigheter som drabbar svensk industri och höjda EU-utgifter som drabbar svenska offentliga finanser. Det är vad en dag för socialdemokraterna i Europaparlamentet har handlat om. Det är tur för dem att svenska media inte bevakar och granskar de frågor som rör det svenska samhället när de beslutas gemensamt i EU.