Hoppa till innehåll

En socialdemokrati i förfall kidnappad av marxistisk retorik om vinster

Det är en dag som på många sätt manifesterar socialdemokraternas nedgång. I händerna på Miljöpartiet och Vänsterpartiet har man kidnappats av aktivism och marxistisk retorik.

Förbudet mot vinster i välfärden grundar sig på den gamla marxistiska uppfattningen att vinst är stöld, ett begrepp myntat av radikala socialister före Marx. Om vinst är stöld gäller detta självfallet inte i de fall man undervisar barn eller sköter om sjuka. Det gäller också när man bygger vägar, hus och skolor. Samma gäller för produktion av bilar, finmekanik och transporter. Om vinst är stöld är det stöld när företag går med vinst.

Det är visserligen en uppfattning som både i teori och praktik visat sig vara fel och förljugen.

Ett av många skäl till detta är att vinsten är en belöning för en mer effektiv verksamhet, där man lyckas bättre än andra. Om man kan sköta om en patient bättre genom att läkaren ägnar hela sin tid åt patienter istället för två tredjedelar åt administration och rapporter fungerar sjukvården bättre samtidigt som resurser används bättre. Om sjukvården kan fokusera mer på mötet med patienter och mindre på politikers planering och styrning kan administration bli mindre och sjukvårdspersonal inte bara fler utan också mer fokuserade på patienter istället för politikens ramar.

Ett annat skäl är att vinsten skapar en dynamik som utvecklar verksamheter och skapar mervärden genom nya idéer, initiativ och möte med kunden/ konsumenten/ den sjuke/ eleven/ den gamle/ den boende och så vidare. Apple, Spotify, Klarna, Volvo eller Ericsson har aldrig vuxit fram ur politikers drömmar och planer utan som en process av en mångfald av entreprenörskap i hård konkurrens och där förändring ständigt har varit en utvecklingsfaktor.

Där den marxistiska retoriken har blivit till politik har välståndet drabbats. I varje land. Där den blivit til den överordnade politiken har den underordnat företagande och välstånd. Länderna för dessa experiment kan upprepas ekonomi efter ekonomi. Vänsterpartiet hyllade länge den marxistiska retoriken i Venezuela. Ända tills misslyckandet var så uppenbart så att de inte längre vågade stå för att detta var deras egen politik. När fristående skolor, äldreomsorg och förskolor slås ut genom vinstförbudet kommer vi få se de växande köer som vi sett överallt den marxistiska retoriken vunnit politiken. Den dubbling av vårdköer som vi sett under regeringen Löfven kommer att bli mångfaldigt värre när man slår till mot sjukvården. Då faller 40% av öppenvården bort. Socialdemokraterna har genom att ge efter för den marxistiska retoriken sålt sin egen själ men också bäddat för en vårdkatastrof. På grund av att de gjort det till sin tro att vinst är stöld.

Och så i dag samtidigt en flyktingpolitik utan någon annan politik än aktivismens attack mot rättsstatens regler. En undermålig lagstiftning som överlåter till lärare att bedöma om personer utan asylrätt ska få asyl. Det är så orättfärdigt i rättslösheten att det inte tillhör ett ansvarsfullt regeringsparti att underminera rättsstaten på det viset. Men de gör det.

Sådan var inte socialdemokratin förr, även om den var socialdemokratisk. Men den hade lämnat marxismens teser och den onyanserade aktivismens krafter. Nu vinglar man som ett rö i vinden. Socialdemokraternas förfall innebär just nu ett förfall för regeringsmakten.