Hoppa till innehåll

En ren form av ondska från Hamas

NWT Debatt, publicerad den 30 januari 2024

Den brutala antisemitismen som vi nu ser på gator och torg är en unik företeelse och en kris för det svenska samhället. Stora grupper som jublar och hyllar massmördande av judar. Som skanderar paroller som ”död åt judarna” och vill att Israel ska elimineras ”from the River to the Sea!”

Det är detta som grupper som Hamas och Hizbollah uttalat vill och det är detta som den iranska regimen som stöder dem har som uttalat mål. Det är en kris som har en säkerhetspolitisk dimension och som hotar vårt samhälles grundläggande demokratiska förutsättningar.

Den barbariska massakern i södra Israel är svår att ta in men vi måste likväl göra det. Ett medvetet mördande oberoende av ålder eller kön bara för att de var judar. Det är en unik ondska som sträcker sig långt bortom det som är krigets elände och tragedier. Det blev den enskilt värsta dagen för judiska liv efter Förintelsen.

Massakern avslöjar ett blint och unikt hat långt bortom vanlig politisk debatt om förståelse eller tolerans. Det var en tydlig avsikt att döda så många som möjligt och mördarna, Hamas och Islamiska Jihads stormtrupper, hade gärna mördat ännu fler småbarn, tonåringar, blivande mammor, åldringar liksom män och kvinnor i största allmänhet.

När vi ser hyllningar till mördandet här i Sverige är det därför allvar och måste tas på allvar. Och även om det finns många som av politiska syften vill likställa det med annan rasism eller andra uttryck för antisemitism så är det något unikt monstruöst som vi bör känna rädsla för. För judar i Sverige är det uppenbart så. Men också för alla andra som vill leva i ett land byggt på humanistiska och demokratiska värderingar.

Men den rädsla man bör känna inför människor och grupper som hyllar massmördande får aldrig leda till eftergivenhet eller relativiseringar genom försök att likställa det med andra politiska yttringar, eller ens med andra former av antisemitism som finns. De som gör det, för att det ska passa in i den egna politiska kartan, gör sig skyldiga till att relativisera ett hat som går bortom det vi kan komma tillrätta med genom politisk diskussion, utbildning och pliktskyldiga fördömanden.

Ser man inte det unikt allvarliga i den monstruösa attacken kan man heller inte förstå det som nu blivit krigets allvar. Det är inte en konflikt mellan palestinier och israeler som båda sidor är lika skyldiga till. Det är en ondska i form av Hamas som är ett ständigt pågående hot mot människors liv, mot gisslan, mot de palestinier som används som mänskliga sköldar och de människor i Israel som kommer leva under terrorismens hot så länge Hamas opererar från Gaza eller där de söker sin tillflykt.

Gunnar Hökmark

Ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker