Hoppa till innehåll

En politik för tillväxt bör innehålla reformer som ger högre tillväxt, inte lägre

En skatt som ger lägre tillväxt är ingen bra lösning på Europas problem med för låg tillväxt. En skatt som ska finansiera ökade utgifter är på samma sätt inte bra när utmaningen är att minska underskott och kontrollera offentliga utgifter. Det är därför svårt att förstå varför EU-kommissionen i strid med sina egna analyser föreslår en finansiell transaktionsskatt som motverkar de mest grundläggande utmaningarna vi har i dag.

På samma sätt är det svårt att förstå de regeringar i euroländer som nu säger att de vill införa denna skatt. I en tid då finansiella marknaders marginaler är avgörande för flödet av investeringar och finansiering är det svårt att förstå varför de vill motverka den finansiering som nya investeringar kräver. De kommer att drabbas alltmedan den globala ekonomin fortsätter att utvecklas i en mycket snabb takt.

Det är viktigare med reformer som ger ökad arbete och företagande. Det gäller bland annat att det måste bli lättare för fler att arbeta en längre tid av livet, men också att arbetsmarknaden måste utvecklas mot mer konkurrenskraftiga jobb med bra löner i ett näringsliv som ger ökad tillväxt.

Det grekiska misslyckandet att hantera de offentliga finanserna beror inte bara på för stora utgifter utan förlorad konkurrenskraft. På det viset är Grekland en övertydlig läxa för oss alla. Det gäller att både hålla ordning på de offentliga finanserna och stärka konkurrenskraften.