Hoppa till innehåll

En ökad risk

Det är nu allt färre som avfärdar de Nordkoreanska hoten med att det bara är ordkrig. Allt fler inser nu att det som är ordkrig kan leda till olika former av väpnade insatser som riskerar att utvecklas utan någon kontroll. Fortfarande är det så att sannolikheten rimligtvis är liten att även en nog så galen regim går in i ett katastrofliknande nederlag men rationalitet är ett mått som bara kan användas på rationella beslutsfattare. Och få krig är rationella utan har sin utgångspunkt i det irrationella, antingen övertron på sig själv, blind övertygelse eller beredskap att offra andra människors liv som en marginell uppoffring.

 

Och därför växer nu den amerikanska beredskapen i takt med att Nordkorea gör förflyttningar av sina missilramper österut. Och risken för en militär konfrontation med oacceptabla konsekvenser växer även om rationalitet talar emot. Ett tungt ansvar vilar nu på Kina.