Hoppa till innehåll

En ny värld

Fick i går från medarbetare det lite småsinta beskedet att jag inte var ensam om att ha sprungit i frosten på morgonen.

Utöver detta präglades gårdagen av möten med de moderata riksdagshandläggarna på besök här nere i Bryssel. Det är ett utslag av hur vi försöker binda samman de olika politiska beslutsprocesser som är Sveriges, och som inte alltid präglar synen på vad som lägger grunden för beslut.

Dagen har i dag handlat om diskussioner om Conservives framtid i det politiska Europasamarbetet och möten med svenska media om Europavalet, som ibland betraktas som ett val som bara finns, utan att man sätter in det i det politiska sammanhang som avgörs av valet, nämligen de frågor och skiljelinjer som präglar den svenska politik som avgörs på europeisk nivå med andra länder.

I dag här frågor om kärnkraftssäkerhet, ekonomisk återhämtningsplan samt telekom och energimarknader. Men i sanningens namn tror jag att det som kommer dominera är installationen av en ny amerikansk president. Inte mycket att säga om det.

Det är en ny värld som Barack Obama träder in i som ny president. På många punkter annorlunda än den värld i vilken han inledde sin kandidatur. Och en värld där Europa kommer och måste spela en större roll.