Hoppa till innehåll

En ny värld för en ny ÖB

Den 11 september är ett datum som har blivit ett begrepp i kraft av den tragedi som då drabbade New York och det amerikanska samhället. Datumet symboliserar också en vändpunkt. Världen hade upplevt 10 år av befriande fredlig utveckling, där Sovjetunionens upplösning också hade lett till blockens och terrorbalansens upplösning. Vi hade fått en öppnare värld som präglades av mer av fred, demokrati och tillväxt.

Så flög flygplanen så utstuderat långsamt, som det syntes, in skyskraporna och Pentagon och skapade ett inferno som ingen hade förutsett. Amerikaner hade på amerikansk mark blivit dödade i en omfattande och stor operation för att visa att även USA var sårbart för dem som vare sig värderade sina egna eller andras liv.

Med ett var världen förändrad. Den asymmetriska krigföring som tidigare varit en doktrin om hot blev nu till en genomförd anfallsoperation. Den lilla och militärt svaga gruppen hade visat att man kunde tillfoga världens starkaste militära makt skada där man var som mest säker, i sin huvudstad och i kapitalismens.

Paradoxalt nog var det kapitalismens och marknadsekonomins framgång som skapade det hat som ledde till de dödliga attackerna. Den marknadsekonomins seger som tog fart från 1980-talet skapade välstånd och besegrade fattigdom världen över genom den globalisering som rev murar och tog undan hinder. Det gjorde de fattiga och slutna delarna av världen relativt än fattigare och än mer isolerade från den nya värld de såg växa fram. Och med det växte hatet bland dem som såg det som en orättvisa påtvingad från andra och inte från de egna ledarna som stängde världen ute.

Drömmen om demokratins och freden seger visade sig vara just bara en dröm och en flykt från den verklighet som födde sina egna många olika konflikter när den gamla världsordningen med terrorbalansen och en konfrontation mellan öst och väst dominerade inte bara Europa utan världen i stort.

Den islamism som vi tidigare sett som isolerade företeelser visade sig även den ha globaliserats. Mellersta Österns många olika konflikter blossade upp när de inte längre var inneslutna i den övergripande konflikten mellan Öst och Väst. Och de asymmetriska hoten växte allt mer. Hamas, Hizbollah, al Quaida, talibaner och hat blev till säkerhetspolitiska parametrar och de förändrade säkerhet och hotade den gamla tidens ordningar.

Det blev legitimt och möjligt för våldet regimer att tala om att döda och förinta. Och det ledde till en rädsla och till reaktioner som eliminerade gamla regimer men som inte skapade nya samhällen. Och nu ser vi hur den gamla tidens regimer, som al Assad i Syrien tävlar med den nya terrorismen i antalet dödsoffer. Det är ingen tvekan om att al Assad skördar fler döda men att ISIS och andra utgör ett långt större hot.

I denna nya värld växer nya hot fram eftersom det inte finns någon övergripande balans. Rysslands Putin kan hota och föra krig. Terrorister och våldsgalningar kan upprätta det de kallar stater. Militärt våld och förakt för demokratin och det öppna samhället bär upp regimer och politiska rörelser på ett sätt som ingen kunde tro före den 11 september 2001.

Det är i denna nya värld som Sveriges nye ÖB Micael Bydén ska leda den svenska försvarsmakten. Det blir i en värld där vårt territorium hotas och kränks, där vår politiska suveränitet ifrågasätts och där vår del av världen står i fokus för en växande spänning skapad av Ryssland. Och så hotet från ISIS och asymmetrin, hoten mot demokratin och mot fria länders suveränitet liksom den fredsordning som skapade det nya Europa.

Sveriges nye ÖB möter en annan verklighet än hans företrädare. Och det är en verklighet som det politiska ledarskapet måste ta ansvar i. Nato är ett ord, ökad försvarsförmåga två andra. Det kommer kräva beslutskraft och mod att tänka fritt efter hur denna värld ser ut istället för att se genom gamla glasögon.