Hoppa till innehåll

En ny värld

[BILD1]Under lång tid var det naturligt att USA och Europa var givna ledare för den globala ekonomins olika institutioner. Det var ett arv från den tid då Europa för 500 år sedan kom att bli den ledande ekonomiska världsmakten och senare den transatlantiska ekonomins totala dominans. Och under vår moderna tid var vare sig den tredje världen eller det som var den andra världen – _den kommunistiska sfären – några aktörer av betydelse för den globala ekonomin. Världen var det som underförstått var den första världen, det vill säga vår europeiska värld med USA som en dominerande part. När eurozonens ordförande Juncker konstaterar att det i framtiden inte är självklart att det är Europa som ska utse IMF-ledningen medan USA utser Världsbanksledningen är det ett tecken i tiden, som understryker omfattningen och det historiska i det skeende som i dag präglar den globala ekonomin.