Hoppa till innehåll

En ny stat måste leva upp till fredens krav

Demonstrationerna och stormningen mot den israeliska ambassaden i Kairo visar att utvecklingen av Egypten till en modern rättstat inte är självklar. Hatet mot Israel blir alltför lätt en samlande känsla för alla dem som vill ett samhälle som bygger på en renlärighet som man själv definierar och som ytterst handlar om hat och förakt för det öppna samhället.

Det går inte att bygga ett fredligt och demokratiskt Mellanöstern utan att det finns en respekt för fred och demokrati. Det gäller varje stat, även för dem som vill forma en stat.

Och självfallet bör detta också gälla synen på en palestinsk stat. Den måste vara förmögen att vara en stat bland andra, med förmåga att upprätthålla inte bara kontroll över sitt territorium utan också förmåga att bygga fred. Det kravet får inte glömmas bort om man inte vill medverka till en process som legitimerar hatet och terrorn. En palestinsk stat kan lika lite som någon annan stat bygga på att man inte erkänner en annan stat.

Efter årtionden då Europa och USA inte har förmått se demokratins och rättsstatens betydelse även för araber vore det en tragedi som samma misstag som gav legitimitet till förtryckare ska lägga grund för en ny stat utan förmåga att bidra till fred.