Hoppa till innehåll

En ny spektrumpolitik

En gårdag som ledde till en politisk uppgörelse i kvällsförhandling med det polska ordförandeskapet om en ny och gemensam spektrumpolitik, som på basis av mina förslag sätter målen för Europas del högt. Vi ska i Europa bli ledande genom att säkra att det finns spektrum, alltså frekvenser, som gör det möjligt med den snabbaste och bredaste tillväxten av mobila bredband och därmed alla de tjänster som detta medför. Det kommer att innebära fler och bättre öppningar för den inre marknaden men också att vi i praktiken kommer att se hur problemen med nationell roaming försvinner. Gårdagen var ett betydande genombrott när det gäller att inte bara sätta höga mål utan också fatta de beslut som krävs. Och det finns anledning att komma tillbaka till delarna i detta när vi fått det formella beslutet från rådet.

Senare i ekonomiska utskottet en diskussion där jag angrep uppdelningen av EU, som följer av alla de olika beslutsstrukturer som nu diskuteras istället för de beslut som vi borde ta. Och en presentation i plenum av min rapport om Global Governance, om hur EU bör agera inför G20 mötet nästa vecka.

I dag delegationsmöte och förberedelser inför nästa Parliamentary Assembly med Östra partnerskapets länder samt en diskussion med parlamentets talman inför kommande kontakter med länderna på västra balkan där Europaperspektivet ger en möjlighet att överbrygga gamla motsättningar.