Hoppa till innehåll

En ny Natodebatt

Tesen att svensk försvarsförmåga och säkerhet skulle öka spänningarna kring Östersjön är falsk och farlig. Den bygger på föreställningen att Ryssland har rätt att kunna hota andra länder och att om man så vill kunna utöva militära påtryckningar eller insatser. Det är tvärtom. Vetskapen om att vår säkerhet är inbakad i ett stöd från andra länder höjer tröskeln för Ryssland att utöva aggression. Så är det för de baltiska länderna, så är det för Norge och Danmark och så är det självfallet för Sverige och Finland.

Genom Centerpartiets tydliga besked om ett svenskt Natomedlemskap har den svenska debatten fått ett nytt momentum. Det visar att frågan inte har den tabu-karaktär som den ofta inom Socialdemokraterna och Centern har haft. Nu ökas utrymmet för en seriös och sansad debatt om hur svensk försvarspolitik och svensk säkerhet kan bidra till en vidare regional stabilitet där regimen Putins utrymme för aggression och militära medel minskar.

När statsvetare nu är ute och tycker, att detta ökar konflikten och försvårar frågan, är det uttryck för ett löst tyckande utan insikt i hur politisk debatt och partiers liv fungerar. Ett bredare stöd för ett svenskt Natomedlemskap förändrar förutsättningarna för debatt och diskussion. Det underlättar för Socialdemokraterna och det beror i grunden på att det säkerhetspolitiska läget har förändrats i den bemärkelsen att enskilda länder i dag är än mer utsatta än de var i det kalla krigets värld.

Det är Rysslands krig, Rysslands hot, Putins retorik och ambitioner och ryska provokationer mot Sverige och andra länder som visar att trygghet bäst formas med andra. Det kunde vara en utgångspunkt från verkligheten som vägleder både statsvetare och media. Tanken att verkligheten påverkar politiken synes ibland vara dem avlägsen.