Hoppa till innehåll

En ny medlem, billigare surf och världens största marknad

Nyligen avslutat det förberedande mötet med vår parlamentariska delegation för Kroatien som följer och driver på medlemskapsförhandlingarna. Ett viktigt steg har tagits i och med att vi nu har kroatiska observatörer i parlamentet. Det är en symbol för att Kroatien nu allt mer i praktiken blir en medlem i EU. Den kroatiska ambassadören kom direkt från Luxemburg och utrikesministrarnas möte där.

Denna tydliga utveckling präglade också dagens möte, som bland annat baserades på den uppföljningsrapport om Kroatiens utveckling som kommissionen presenterade idag.

Förutom möten med den moderata civilkommitten i riksdagen och moderatkvinnornas utbildningsprogram har dagen innehållit diskussioner om ACTA i industriutskottet där jag reagerade mot den ovilja som finns att låta intellektuella rättigheter gälla även via internet. Det försvagar Europas möjligheter att ställa krav gentemot bland annat Kina och Indien samtidigt som det underminerar växtkraften i den europeiska kunskapsekonomin. Jag bad om ett konkret exempel i ACTA avtalet som skulle påverka eller förändra friheten på Internet. Parlamentets juridiska enhet har inte kunnat spåra några sådana exempel och det kunde ingen i utskottets debatt heller.

I industriutskottet bekräftades i dag att mitt förslag till så kallad ”Local Break Out” blir EU-lag från 1 juli 1014. Det innebär att surf med datorer, smartphones och läsplattor, blir väldigt mycket billigare än med dagens prisregleringar.

Den stora uppgiften för dagen har varit förberedelser för det inremarknadsinitiativ som jag hoppas få igenom i EPP-partiets arbetsgrupp för ekonomi som jag ansvarar för. Och på motsvarande sätt hoppas jag kunna öka trycket på reformer även i parlamentet och i EPP-gruppen. Och det är genom att sätta reformerna för tillväxt som vi kan göra EU till världens största marknad även vad gäller öppenhet och dynamik.