Hoppa till innehåll

En ny kommission i ett alliansens Europa

I dag till Strasbourg via Frankfurt. Den överskuggande frågan för oss i Sverige är självklart den svenska insatsen i Afghanistan och de två stupade soldater, som i ett bakhåll besköts. Det visar på allvaret och riskerna i uppdraget. Det är också därför Sverige är där med militär trupp. I den delen bör tragedin med två döda soldater inte förändra något vad gäller Sveriges närvaro. Det handlar om risker som låg till grund för beslutet att vara där och vi skulle inte ha varit där om vi inte varit beredda på att även det värsta kan hända.

Nu när det hänt, i en eldstrid med det tydliga syftet beskjuta och döda svenska soldater, är det viktigt att insatsens fortsatta verksamhet får möjlighet att dra konsekvenserna av det inträffade, för att göra riskerna så små som möjligt. I den delen måste försvarsmakten visa handlingskraft och beslutsamhet på ett sätt som motsvarar de krav på beslut som gäller för soldater längst fram.

I morgon röstar parlamentet om kommissionen och det kommer bli en tydlig majoritet för. Den kommission som tillträder i morgon är ett uttryck för hur Europas politiska karta ser ut i dag. Förutom kommissionens ordförande Barrosso   kommer 13 komissionärer från EPP partier, 9 från liberala och enbart 6 från socialistiska. Det är ett uttryck för att Europas socialdemokrati är svagare än på mycket lång tid. Och att alliansens Europa dominerar dominerar. Det skapar också förutsättningar för den reformpolitik som Europa nu behöver.

I veckan röstar vi om Swiftavtalet som innebär ett utbyte av uppgifter mellan EU och USA om internationella banktransaktioner. Det har kommit att bli en viktig del i terroristbekämpning och är av en del ifrågasatt på grund av att det är ett utbyte av uppgifter med USA, av andra för att integritetsskyddet inte är tillräckligt högt.

Nu är risken betydande att det blir ett nej, delvis för att integritetsskyddet ger många farhågor. Ett sådant nej skulle kunna innebära problem för den fortsatta terroristbekämpningen. Bättre vore om parlamentet kunde besluta om det tillfälliga avtalet samtidigt med att man slog fast ett antal grundläggande krav på hur det slutgiltiga avtalet ska se ut.

För min egen del kommer veckan i Strasbourg förutom detta handla om den digitala agendan och EU-ansvar i den delen, vår grannskapspolitik där jag kommer att gå igenom med medarbetare EPP gruppens strategi och att nu ta tag i arbetet med EPP´s politiska och ekonomiska strategi för den så kallade 2020 strategin.