Hoppa till innehåll

En modern copyright behöver bygga på internets öppenhet

  • av

Omröstningen om copyrightdirektivet gick inte som vi moderater ville, vilket ledde till att vi i slutändan röstade nej till förslaget i sin helhet. Den balans mellan användarnas frihet, plattformarnas skyldigheter och upphovsrättshavares rättigheter som vi ville ha förlorade medan upphovsrättsinnehavare fick alltför stor makt. Det är inte bra men innebär självfallet inte vare sig internets död, slutet på länkar eller censur av innehåll. Upphovsrättsinnehavare får däremot allt för stor rätt att förhandla om ersättning och plattformar får ett ansvar för att granska flödet som förutsätter automatiska mekanismer.

Det stora problemet är den oklarhet det innebär och, vilket många inte insett, att traditionella och tryckta media kan hamna vid sidan om i den digitala miljön. Det ligger inte i användarnas intresse, men än mindre i de traditionella mediernas intresse eftersom förslaget riskerar att generera mindre trafik till deras hemsidor.

Oavsett utfallet i dag har det blivit bättre än vad det såg ut att bli före sommaren, då vi röstade ner det förslag som då fanns och därmed tvingade fram förändringar till det bättre. Men osäkerheter kring hur många ord som får ackompanjera en hyperlänk, liksom hur plattformar ska gå till väga för att granska användarnas uppladdningar finns där och blir nu föremål för nationell lagstiftning.

På fler punkter bidrog svenska socialdemokrater till att rösta för upphovsrättsinnehavares rätt snarare än upphovsrätten som sådan och den digitala miljöns möjligheter. De som tror att det är en funktion av EU-lagstiftning bortser från att vid nationell lagstiftning hade samma regleringskrav kommit fram, men varit olika i hela EU. Det hade motverkat mobilitet av olika e-tjänster, från innovativa plattformar till nyhetstjänster. Upphovsrätten ska självfallet skyddas, det är en förutsättning för att vi kan ha en gränsöverskridande marknad där abonnerade och traditionella kanaler kan ses över gränserna.

Nu krävs det att en ny svensk regering gör sitt arbete i denna fråga bättre än den gamla och att svensk lagstiftning utformas så att den ger den öppenhet som vi vill ha. Rättighetsinnehavare och media får se till att underlätta den kommersiella processen för annars kommer de att förlora trafik. Internet är starkare än den gamla tidens teknologier och en nödvändig del i varje medieföretags framtidsstrategi.