Hoppa till innehåll

En medelhavsstad med fönster mot Nordafrika

En morgon med utsikt över hamnen i Marseille. Med två kastell som täcker den gamla hamnens inlopp så som i en Hornblowerberättelse från 1700-talets engelsk-franska sjökrig. Nu är tiderna andra. Marseille är en industristad, en av Frankrikes största hamnar men också en medelhavsstad med fönster mot Nordafrika. Och här handlar just nu diskussionerna om Europa och den demokratiska möjligheten efter den arabiska våren.

Och ser man till de många representanter för den nya arabvärlden som deltar ser man också hur mångfacetterat det arabiska samhället är, till skillnad från det homogena och likriktade samhälle som många trodde sig se när man gav ett tyst stöd till regimer som bekämpade mångfald. Nu är uppgiften att stimulera och stödja mångfald. Där kan EU göra mer än de flesta.

Senare i dag börjar EPP-kongressen med diskussioner om ekonomisk politik och krishantering. Min linje som också kommer till uttryck i ett av de program som kongressen förhoppningsvis kommer att anta syftar till att visa på de många olika konkreta reformer som nu kan göras och som gör behovet av fördragsförändringar på grund av krisen mindre men möjligheterna att agera nu större.