Hoppa till innehåll

En järnridå som faller ner i det ryska samhället

Mordet på Boris Nemtsov är ytterligare ett steg som undergräver resterna av demokrati och av ett öppet samhälle i Ryssland. Det är det ryska samhället som attackeras när demokratiskt valda företrädare avrättas, när oppositionella eller deras släktingar fängslas, när fria media hotas, köps upp eller korrumperas liksom när oberoende think tanks och mötesplatser stängs med hänvisning till att de är utländska. Det är en järnridå som nu sänker sig i Ryssland.

Regimen Putin håller på att bli sitt lands främsta fiende. Den bekämpar landets demokrati, eliminerar dess oberoende rättsinstitutioner och stryper fria media liksom yttrandefriheten. Den korrumperar och kontrollerar för sina egna syften den ryska ekonomin, motverkar företagande till förmån för ett ökat beroende till den olja och gas som man själva skapar sina privata förmögenheter av. Den bekämpar det ryska folkets möjligheter till välstånd, frihet och rätt samt till välstånd.

Det är mot bakgrund av det ryska samhällets utveckling svårt att tro något annat än att det mord som nu begåtts kan spåras tillbaka till de dolda strukturer som bär upp Putinregimens makt. Politkovskaja, Chodorkovskij, Nemtsov står nu som symboler på en tragisk utveckling där regimen låter fria media och oberoende journalister, oberoende företagare och samhällsaktörer och irriterande politiker mördas, fängslas, häktas eller fly. Så har Putins Ryssland blivit. Det är ett land där våldsanvändning mot medborgare som demonstrerar eller mot länder som väljer sin demokrati legitimeras och hyllas i fascistiska ordalag, präglade av förakt mot andra och mot dem som anses svaga.

Det finns inget hot mot Rysslands gränser och inget hot mot Rysslands egen förmåga att utveckla sin ekonomi och sitt samhälle. Alla de hot som i dag möter Ryssland och dess framtid handlar om den politik som Vladimir Putin för. Den förs för att ett fåtal ska kunna gynna sig själva och den sker på bekostnad av landets befolkning. Det är en regim som hotar oss alla. I Ryssland innebär nu politisk opposition en risk för livet, en kritisk artikel det samma och fri yrkesutövning avstängning, förvisning eller vad som behövs för att tysta och stoppa.

Det är illa att alltför mycket av svensk debatt har präglats av att bland annat Aftonbladets kultursida, en fyrbåk för hyllningar till Stalin och massmördare, kommit att präglas av en förståelse för denna regims anfall mot ett annat land för att destabilisera dess demokrati. Men så har det alltid varit. Förtryckets och diktaturens idéer har alltid kunnat berusa dem som vill ursäkta medlen, förklara förtrycket och i elitistisk anda negligera människors rätt. En gång förenade Molotov-Ribbentroppakten nazister och kommunister i Sverige.

Men när en ny järnridå faller ner i Ryssland innebär det att vi måste se vad Putin förvandlat Ryssland till. Ett land där regimen är frihetens fiende, fredens motståndare och demokratins motbild. Det är som vi ser ett hot mot demokratin och dem som opponerar sig liksom mot Rysslands grannländer och mot den europeiska fredsordningen. Ett sådant land isolerar sina invånare från omvärlden samtidigt som man isolerar regimens företrädare från världen. Mordet på Nemtsov var ett attentat mot Rysslands demokratiska framtid. Det blir nu omvärldens uppgift att värna demokratin gentemot en våldsbejakande Putin.