Hoppa till innehåll

En gangsterregim måste mötas med handling

Den belarusiska regimens kapning av ett flygplan på en internationell rutt är ett uppenbart och oacceptabelt brott mot internationell rätt. Det öppnar upp för en statlig piratverksamhet i luften som slår mot all internationell samfärdsel. En kriminell regim har nu applicerat sin kriminalitet internationellt. Det gör den belarusiska regimen till en paria-stat. Det implicita hotet att med hjälp av jaktflyg tvinga ner planet är i grunden en kriminell krigshandling. Ett antal konsekvenser bör följa av detta.

För det första bör Belarus och flygplan från Belarus nekas tillträde till europeiskt luftrum. 

För det andra bör europeiska flygbolag förbjudas att flyga över belarusiskt luftrum, något som de sannolikt redan har anpassat sig till. 

För det tredje bör flygplan som flyger nära det belarusiska luftrummet skyddas av militärt stridsflyg för att signalera att någon möjlighet att agera i internationellt luftrum inte finns.  

För det fjärde bör Belarus suspenderas ur Interpol-samarbetet som man redan i dag missbrukar.

För det femte bör belarusiska bolag nekas export till omvärlden. När det gäller export till Belarus bör insatsvaror till industriproduktion stoppas liksom varje form av kreditgivning för belarusiska företag. 

För det sjätte bör EU genomföra sanktioner mot Lukasjenko, hans familj och samtliga ledande företrädare för en regim som valt kriminalitetens väg. 

För det sjunde bör inresande till EU från Belarus tillåtas enbart under förutsättning att vederbörande inte kan kopplas till regimens olika myndigheter eller verksamheter. 

När EU´s utrikesministrar i kväll ska sammanträda måste man visa att man reagerar mer än med ord. Mot en gangsterregim krävs handling.