Hoppa till innehåll

Zapad17 – framgång för ryska informationsoperationer och misslyckande för svenska media

I ett skymningsläge mot Sverige ingår det i varje rimligt scenario att en främmande makt söker påverka svensk försvarsförmåga och motståndsvilja, genom desinformation och genom att aktivera grupper med en agenda som för den egna propagandan vidare. Demonstrationer, cyberkrigföring och aktiviteter för att visa misstro mot svenskt försvar och offentliga myndigheter är en självklar del av detta.

Vi vet att Ryssland redan nu bedriver en sådan krigföring mot Europa, liksom mot USA. Det var en del av den amerikanska valkampanjen, mot den franska och mot andra länder i Europa. Vi vet att det också pågår mot Sverige på många olika plan.

I samband med övningen Zapad17 är det rimligt att anta att man även övar desinformationsaktiviteter som ska föregå militära hot eller en väpnad offensiv av något slag. Stimulerar extrema grupper och organisationer som står den ryska världsbilden nära, oavsett om det är i form av nyttiga vänner eller direkta länkar av pengar och understöd. Ryssland vill inte att Sverige övar sin försvarsförmåga och vill heller inte att vi stärker vår förmåga att motta hjälp om vi blir angripna. Lika lite vill Ryssland att Sverige och andra länder i Östersjöregionen stärker sin försvarsförmåga. Och man vill heller inte att den egna upprustningen och offensiva övningar uppmärksammas och påverkar den politiska agendan.

Man vill genom sina propaganda- och desinformationsaktiviteter skapa splittring, osäkerhet och motverka svensk motståndsvilja. Detta är det allra mest grundläggande i rysk strategi och krigföring. Det är en del av det som kallas hybridkrigföring, som beskrivs som operationer på olika slagfält.

Det är mot den bakgrunden allvarligt att svenska media har så lite rapporterat om Zapad17. De rapporterar heller inte särskilt mycket om den svenska försvarsövningen Aurora, om dess syften och innehåll. Att den handlar om att försvara Sverige mot hot och mot angrepp, om att vid angrepp kunna ta emot hjälp. Däremot rapporterar de mycket om extrema gruppers demonstrationer och propaganda mot att Sverige övar sitt försvar. Till stor del använder man samma språkbruk som Kreml och demonstranterna. Man säger krigsövning eller Nato- övning, trots att det är en svensk försvarsövning. Man beskriver övningen som kontroversiell, trots ett omfattande och brett stöd i svenskt samhälle och i politik, därför att extrema grupper som är Ryssland närstående beskriver den så.

Det finns en i det närmaste total frånvaro av kritisk granskning av demonstrationernas budskap, världsbild, påståenden och granskning av vilka det är som demonstrerar och deras bakgrund. Kommunistiska partiet, så kallade fredsrörelsegrupper som öppet organiserat verksamheter med hjälp av Kreml, extrema aktörer som hatar Västvärlden, USA och som anser att det svenska försvaret ingår i en aggressiv upprustning mot Ryssland. Länkar till Ryssland som är allvarliga och värda att uppmärksamma.

Istället för att kritiskt granska demonstrationer som är en del av ett övat eller verkligt skymningsläge omfamnar flertalet reportage demonstranterna och deras budskap. Använder samma språkbruk. Återger samma budskap. Spelar med i att försvarsmaktens anställda skulle ha underminerat demonstranternas kampanjkassa, genom att swisha enkronesbelopp, som några personers agerande om detta nu är sant skulle påverka ens marginellt. Sprider demonstranternas budskap i en mångfaldigt större omfattning än demonstrationerna.

Oavsett om detta är en del av Zapad17 eller bara den vanliga strävan från Ryssland att arbeta med och stimulera desinformation har man lyckats med stor framgång. Och för svenska media är det ett stort misslyckande. De som säger att professionalismen sitter i väggarna på redaktionerna har en överdriven uppfattning både om väggarnas stabilitet och vad som sitter i dem.