Hoppa till innehåll

En förmiddag kring spektrum och stabilitet

En morgon som började på think-tanken CEPS med ett anförande kring hur den nya radiospektrumpolitiken kan utformas för att göra Europa ledande i att utveckla en digital inre marknad. Bland annat föreslog jag att vi nu ska gå vidare och etablera förutsättningar för ett antal europeiska licenser för spektrum som kan slutligt avskaffa det som i dag är nationell roaming.

Nu diskussioner i ekonomiska utskottet kring läget i förhandlingarna om den nya stabilitetspakten. Som tidigare är den socialistiska gruppen det svaga kortet i denna process, med en vilja att hålla öppet för större underskott, och lättare reaktioner mot dem som bryter mot reglerna. Den fråga som det nu handlar om är om vi ska kunna få till stånd så kallad omvänd kvalificerad majoritet, det vill säga att om kommissionen föreslår åtgärder mot ett land som är på väg in i underskottsproblem ska det krävas en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna för att gå emot detta. Denna automatik, så automatiskt man kan komma, är viktig för att ge stabilitetspakten trovärdighet. Inte förvånande är bland annat Frankrike och franska ledamöter emot detta.

Senare i dag överläggningar med de moderata samordnarna i statsrådsberedningen, följa av en armenisk delegation och vidare presentation i det ekonomiska utskottet om nästa steg i arbetet med Global Governance.