Hoppa till innehåll

En förlust för Europas socialister

Valet till Europaparlamentet ger en starkare ställning för EPP gruppen. Socialisterna reduceras rejält, liksom den liberala gruppen tappar. Även om inte Europas väljare röstar i samma politiska sammanhang är det lätt att notera att vi nu ser en av de stösta socialistiska förlusterna i europeisk politik.Nationellt bör valen till Europaparlamentet jämföras med varandra, inte med valresultat till riksdagsval, av det enkla skälet att beslutslogiken och valalternativen är så annorlunda.

I ett riksdagsval avgöras förutsättningarna för regeringsskifte, vilket understryker kravet på helhetssyn samtidigt som alternativen står emot varandra och samlar röster till de partier som präglar alternativen. I ett parlamentsval står inga regeringsalternativ mot varandra, vilket gör det lättare för nya partier och för enskilda sakfrågor att dominera väljarnas val.

Det är från ett demokratiskt perspektiv inte illa. För min del gratulerar jag gärna Piratpartiet och lovar att göra vad jag kan för att vi ska ta ”tillbaka” de röster som de vann ifrån oss. Nu är det så att man inte har några röster utan man får dem, så för att parti som moderaterna är en liten ökning ett uttryck för att vi inte bara behållit andelen utan också stärkt den med hjälp av 120 000 fler röster. Det är inte dåligt även om självfallet vi alltid har förhoppningar om att lyckas än bättre.

Det är de EU-negativa partierna som har förlorat. Och det är vänsterblocket som har förlorat. Det går en stark trend igenom Europa som också präglar den nya majoriteten i Europaparlamentet. Det blir en starkt försvagad socialistisk grupp.

Den närmar sig hälften av den nu än mer dominerande EPP-gruppen, som dessutom kommer att ha ett mycket nära samarbete med de brittiska tories.
I det stora hela ser vi ett resultat som stärker det borgerliga och frihetliga Europa och som reducerar de socialistiska partiernas stöd. Det var i den riktningen som den svenska väljarkåren gick och så gick de europeiska väljarna. Det perspektivet kan vara värt att ha med sig när man betraktar det svenska resultatet. Vi bidrar till en förstärkt borgerlig kraft i Europaparlamentet.