Hoppa till innehåll

En födelsedag

[BILD1]Det blev en ny regering i dag för ett år sedan. Intressant att notera är att i princip ingen önskar att den gamla hade fått sitta kvar. Det är svårt att någonstans hitta någon längtan efter regeringen Persson. Inte bland socialdemokrater, inte bland miljöpartister eller vänsterpartister och inte bland de borgerliga. Socialdemokraterna hade gjort sitt, socialdemokraterna fick gå, för att travestera ett gammalt uttryck.

Det socialdemokraterna hade gjort var att inte göra om det de gjorde under 1980-talet, nämligen inte öka på de offentliga utgifterna mer än vad de offentliga finanserna kunde tåla. Och det var genom att fullfölja den budgetsanering som den borgerliga regeringen gjorde som de bidrog till att ge ekonomin stabilitet, när den svenska ekonomin väl återhämtade sig.

Och det var på det viset det de inte gjorde som gav Göran Perssons socialdemokrater deras lyster. Men det var också det de inte gjorde som gav dem deras misslyckanden, där arbetsmarknaden var ett formidabelt misslyckande. Inte ens under högkonjunktur lyckades socialdemokraterna få till stånd en minskande arbetslöshet. Och samma gällde andra områden. Trots dokumenterade misslyckanden och trots att man även själv såg den nödvändiga färdriktningen kunde man inte förmå sig till att bryta upp från de egna dogmerna, vare sig när det gällde segregationen, skolan, forskningen, eller sjukfrånvaron. Istället valde man inom område efter område symbolpolitiken. De olika miljarderna som döptes efter namn, nya myndigheter och nya begrepp.

[BILD2]Skillnaden under det senaste året är uppenbar. Vi har fått en ny politik inom sjukförsäkringens område som kopplas till rehabilitering. Vi har fått en skattepolitik som bidrar till att det lönar sig mer att arbeta och som kommer att gynna ägande i Sverige, istället för utomlands. Vi har fått en politik som syftar till att fler ska kunna välja. Vi har fått en aktiv inverkan på europeisk politik när det gäller handel, Östersjön och utrikespolitiken. Sverige rör sig, och Sverige rör sig i rätt riktning. Det är värt att fira både i Stockholm och i Bryssel.