Hoppa till innehåll

En eftermiddag som går i tecknet av Per Ahlmark

En eftermiddag som går i tecknet av Per Ahlmarks 70- årsfirande. Per har mer än många andra utvecklat en djupare analys kring de oförenliga skillnaderna mellan det fria och det ofria, och framförallt vad det kräver av oss i synen på diktaturens och ofrihetens samhällen.

Det är det som definierar demokratins försvar. De som inte ser de gränser blir till det totalitäras vänner och medlöpare. Så har Per skrivit om den svenska vänsterns skuld och de konflikter den nya världen öppnar upp mellan friheten och ofriheten.

Ibland är gränser som det första synes otydliga men som till sin karaktär har oundvikliga konsekvenser. Och i konflikterna vi ser idag handlar det om detta, och i allt för liten grad präglar detta debatten. Det må gälla Rysslands politik eller de utmaningar vi ser mot demokratiska samhällen som Israel.