Hoppa till innehåll

En effektivare telekommarknad

– EU-kommissionens förslag till ny telekomlagstiftning i Europa banar vägen för en mer konkurrenskraftig och effektiv telekommarknad. Förslaget är ett första steg mot en gemensam marknad i stället för dagens 27 inom EU. Blir kommissionens förslag genomfört kommer det att öppna för mer konkurrens vilket betyder snabbare utveckling och lägre priser. Det säger Gunnar Hökmark, moderat delegationsledare och vice ordförande i EPP-ED gruppen i Europaparlamentet.

– Det så kallade Telekompaketet leder till mer transparens och större möjligheter för nationella myndigheter att säkerställa konkurrens på lika villkor. Detta kommer att gynna konsumenter över hela Europa då översynen kommer att leda till att europeiska företag kommer att verka i en mer öppen och innovationsfrämjande omgivning, med bättre service till lägre kostnader som resultat.

– Kommissionens initiativ bidrar till att Europa kan leda den internationella telekomutvecklingen. För Sverige innebär förslaget mycket tydliga krav på en funktionell uppdelning av tillgång till nät och operatörstjänster vilket ökar dynamiken även i vår redan konkurrensutsatta marknad. Förslaget ger möjligheter till snabbare utveckling av operatörstjänster, service och starkare makt för den enskilde konsumenten, understryker Gunnar Hökmark.