Hoppa till innehåll

En dag om spektrum och om stabilitet

En dag som för min del kommer att handla om slutjusteringar inför industriutskottets omröstning om min lagstiftningsrapport om den nya spektrumpolitiken där jag har satt som mål att Europa ska kunna återta sin ledning när det gäller mobil telefoni och mobila internet. Det är viktigt för europeisk telekomindustri i sig men än viktigare för att ge den europeiska ekonomin möjlighet att gå i täten för utvecklingen av nya tjänster och produkter och förverkliga en inre marknad värd namnet. Eftersom de fem största partigrupperna nu står bakom de skärpta ambitionerna har jag goda förhoppningar om att utfallet ska bli bra.

Dessutom kommer jag i dag och i morgon ägna mig åt de fortsatta diskussionerna kommissionen om den digitala agendan, nya energistrukturer, åt förberedelser kring slutfasen av diskussioner med Kroatien och det kroatiska parlamentet samt Georgien.

Under veckan kommer vi också ägna oss åt att slutföra arbetet med stabilitetspakten. Där finns en bred majoritet på väg att växa fram som ställer sig bakom skärpta regler och skärpt tillämpning. Socialistgruppen som har velat att vissa utgifter ska kunna tillåtas ligga utanför underskottsgränserna kommer förmodligen att få acceptera ett resultat som leder inte bara till större stramhet utan också större trovärdighet.

Det kommer att behövas. Under lång tid kommer den europeiska ekonomin att lida av både åtstramningspolitik och misstro mot förmågan att betala skulder. Den instabilitet som detta innebär blir inte mindre av att den amerikanska ekonomin kommer att gå från kris till kris under det kommande året, med ständigt växande budgetkonflikter och risk för att administrationen tvingas stänga om man inte kommer överens i kongressen om budgetåtgärder och om höjt upplåningstak.

Risken finns att även den amerikanska dollarn kan mötas av problem och misstro om det inte finns en politisk beslutskraft som hanterar budgetproblemen. Förhandlingarna fram till fredagens beslut tyder på att det kommer att bli svårare och svårare att bli överens. Redan i maj eller senast i juni måste man ändra på upplåningstaket för att inte verksamheter ska stängas ner och alla de krav som nu fick läggas åt sidan kommer då dammas av på nytt.

Både i Portugal och i USA ser vi nu hur budgetpolitiken skapar stora politiska utmaningar. Den portugisiska regeringen har fallit och i den amerikanska kongressen tenderar motsättningarna vara av den arten att de förlamar. Vi ser nu hur budgetproblem i land efter land kommer att sätta länders styre på prov. De som inte förmår klara dessa utmaningar riskerar att öppna vägen för populistiska krafter, eller själva falla efter för dem.

Ett riskscenario är att vi får se en minskad politisk stabilitet i södra Europa alltmedan norra Europa biter sig igenom sina budgetproblem, med den klyfta detta kan komma att skapa i framtiden. Undermineras den amerikanska ekonomin än mer riskerar detta också att underminera USA:s ledande roll i världen. Det är många som kommer att välkomna detta. Det är inte i första hand demokratins vänner.

Allt detta understryker vikten av stabila offentliga finanser. Lyckas vi nu få en stabilitetspakt på plats som ger förtroende och bidrar till stabila offentliga finanser lägger vi grunden för en annan och bättre utveckling. Då blir vi också mindre utsatta för den oro som växande problem i USA kan leda till.