Hoppa till innehåll

En dag, om bristande konkurrenskraft och Wikileaks

En dag som började med en genomgång av läget när det gäller spektrumlagstiftningen, för att sedan följas av en votering i ekonomiska utskottet om en rapport över konkurrensläget i EU, samt därefter en debatt om förslaget om en finansiell transaktionsskatt, som socialister och många andra tror är en tulipanaros som löser alla problem. Jag påpekade att Sverige var tidigt ute och prövade en sådan, i form av valpskatten på 1980-talet som inte gjorde någon glad förutom aktörerna i London City dit en stor del av handeln flyttade Stockholm. I dag skulle en europeisk motsvarighet leda till att Shanghai stärkte sin ställning som internationell finansplats.

Det är svårt att se, sa jag, hur en skatt som gör det dyrare att låna pengar skulle göra det lättare för svårt skuldsatta ekonomier som Irland, Grekland och Portugal att klara sig. Men uppenbarligen anser många att dessa länder skulle klara sig bättre från spekulation om de fick låna mindre.

I dag var de också dags för 5 i 12 manifestationen mot våld, som i dag avhölls fem minuter i 12 i parlamentet eftersom den 5 december är på en söndag. Det är en rörelse som handlar om vårt personliga ansvar mot rasism och hat, och jag fick i dag överta budkavlen inför nästa års arrangemang.

För min del fortsatte sedan eftermiddagen med diskussion kring försäkringsfrågor och Solvency II, moderat delegationsmöte, möte med Sveriges Integrerade Express Transportörer om tullfrågor i Europa, spektrumfrågor utifrån satellitperspektiv, kommissionens förslag i energifrågor, den amerikanska regeringens syn på förutsättningarna för en transatlantisk inre marknad, spektrumfrågor utifrån kulturperspektivet och nu i kväll en mer allmän diskussion kring läget i unionen med ett antal svenskar i de olika EU-institutionerna.

Mitt i detta har problemen för den iberiska halvön tilltagit med högre ränteskillnader och fler frågetecken. Problemet för Spanien liksom för Portugal är inte främst budgetunderskottet utan bristande tillväxtförmåga som gör det svårt att komma ur skuldkrisen. Likväl måste man minska underskottet och det är också det lättaste att politiskt göra något åt eftersom det är så uppenbart att man måste spara och höja skatter, betydligt svårare är det att genomföra de strukturreformer som öppnar upp för konkurrens och dynamik. Det sker alltid på bekostnad av dem som i dag dominerar ekonomin. Och det är svårt för en socialistisk regering att öppna upp för företagande. Se bara hur svårt den svenska socialdemokratin har det.

Mitt inlägg om Wikileaks har väckt en del uppmärksamhet, i en del fall i en ton som visar att nätets anonymitet inbjuder till de sämre sidorna av enskilda debattörer. Men faktum kvarstår, om vi anser att det faktiskt behöver finnas det som är hemligt, för dem som hotar vårt samhälle eller de länder som har andra syften än våra, så är Wikileaks mer en hantlangare åt dem, och inte alls en hjältemodig whistleblower.

Bloggar: Tokmoderaten, Flyborg, Sigfrid.