Hoppa till innehåll

En dag med steg framåt

I dag kan vi konstatera att vi har varit framgångsrika när det gällt att få en riktig balans när det gäller telekompaketet och det så kallade lagliga innehållet.

I de kompromisser som röstas i morgon slås det fast skillnaden mellan vem som har skyldighet att upprätthålla lagar, det offentliga, och enskilda operatörer som ska bidra till respekt för lagstiftning men inte träda i offentliga myndigheters ställe men verka inom ramen för samarbete och code of conduct, det vill säga etiska regler.

Samtidigt har vi fått den så kallade Miko-rapporten om media att vara fri från tankar om att reglera bloggare och andra media och i socialutskottet igår fick socialdemokraten Jan Andersson se den ursprungliga rapporten radikalt förändrad. Han lär vara glad över resultatet, det lovar gott inför framtiden, att han gärna är en återtågets hjälte.

Frågan det handlar om där är nämligen utstationeringsdirektivet som reglerar möjligheten att arbeta i ett annat land. Idag är det en miljon människor som gör det. I en bred överenskommelse säger utskottet nu att i en analys ska både medlemsstater och kommissionen ha en översyn hur det fungerar, och som en av många olika slutsatser ska kommissionen värdera om det behövs en revidering. Det är något helt annat än att ställa krav på att utstationeringsdirektivet ska förändras.