Hoppa till innehåll

En dag kring stabilitet, forskning, Kroatien och Euronest,

En dag som började med frukostseminarium om energieffektivitet med energikommissionären Oettinger. I mitt inlägg pekade jag på att med dagens höga energikostnader finns det alla skäl för den enskilde att minska energikostnader. En meningsfull effektivitetspolitik måste syfta till att ändra energianvändningens olika infrastrukturer och göra det möjligt för den enskilde att påverka användningen av energi. En övergång till fjärrvärme och konkurrens ger sådana möjligheter.

EPP-gruppen i ekonomiska utskottet hade en sista genomgång och förhandling kring de kompromisser som ska forma förändringen av stabilitetspakten. Vi kommer självfallet inte acceptera socialistgruppens förslag om att utgifter som kallas investeringar ska undantas från underskottsreglerna.

På kontoret en kort summering av läget efter två av gårdagens omröstningar i industriutskottet.

Mitt förslag om en fördubbling av forskningsanslagen, som ett mål för långtidsbudgeten gick igenom liksom mitt krav på en research-voucher som ska följa forskare och stärka den forskning de söker sig till i en annan medlemsstat. Detta framsteg kräver uppföljning och fortsatt arbete med en strategi för att förändra långtidsbudgetens prioriteringar.

Gårdagens godkännande av min rapport om spektrumpolitik följs upp genom möten i Stockholm för att där med telekomfolk få synpunkter på förslagets status nu och synpunkter på strategin inför den fortsatta processen med medlemsstaterna.

Därefter två möten kring grannskapspolitiken. Först förberedelsearbete på EPP-gruppens vägnar inför organisationen av den parlamentariska församling som nu för första gången ska sammanträda i början på maj med företrädare för Europaparlamentet och fem av de sex länderna i Östliga partnerskapet. Därefter en genomgång av hur vi ska organisera Kroatiendelegationens gemensamma möte med det kroatiska parlamentets EU-delegation i mitten av maj. Min avsikt är att vi där ska ge kroaterna en möjlighet att redovisa de faktiska framsteg vad gäller reformer och implementering som kommissionen efterlyste i en interimsrapport i början på mars. Genom att öka trycket hoppas jag att vi kan bidra till en så snabb förhandlingslösning som möjligt.

Lunchen ägnades åt en diskussion med Turkiets ambassadör till EU och frågan om hur förhandlingsarbetet kan få ett nytt momentum istället för att blockeras av dem som på ömse sidor vill hindra och stoppa.

Som vanligt delegationsmöte med den svenska delegationen i EPP där vi bland annat diskuterade frågor som rör ansvarsfrihet för kommissionen och andra institutioner.

Arbetet med att leda EPP-partiets arbetsgrupp om den ekonomiska politiken krävde tid för förberedelser vad gäller kommande möten och processen för att skapa ett sammanhängande dokument som medlemspartierna kan stå bakom.

En kort överläggning med en portugisisk kollega i konstitutionsutskottet där det görs försök att förändra mandatfördelningen i Europaparlamentet mellan medlemsstaterna, till nackdel för de medelstora och till fördel för de stora. Ska stoppas som det försök att skapa ännu större inflytande för stora länder. I förra mandatperioden uppnådde jag en mattematisk proportionalitet som gav Sverige två nya mandat. Dem ska vi inte förlora även om det just nu är socialdemokraterna och piratpartiet som gynnats av dessa två nya mandat.

Ytterligare förberedelser inför det gemensamma mötet i Kroatien i maj. Agendan måste stämma överens med våra motparters önskemål och de prioriteringar vi måste göra.

Diskussion med Konrad Adenauerstiftungs nya företrädare i Jerusalem och de möjligheter som nu finns för att bidra till demokratisk utveckling i Mellersta Östern.

Det kroatiska parlamentets talman på besök i Bryssel och en diskussion om förhandlingsläget och vad vi kan göra för att lyfta frågan om framsteg vid det kommande mötet i Kroatien med våra gemensamma parlamentariska kommittéer.

Region Skåne på besök och diskussion kring kontakter och relationer med Polen.

Fortsatt arbete med stabilitetspakten och samtal med den kroatiska ordföranden för vår gemensamma kommitte, inför mötet i maj. Ett antal samtal för kommande diskussioner kring rapporten om Global Governance som ska upp i utskottet i maj.

En hamburgare och nu lite skrivarbete. Bland annat uppföljning av beslutet om research voucher som jag fick igenom i går. I morgon Stockholm.