Hoppa till innehåll

En dag i Malmö

En dag i Malmö där jag kommer att tala om europeisk telekomlagstiftning och de möjligheter som detta ger en region som Öresundsregionen. Det ska inte uteslutas att jag kommer att peka på att en politik som innebär att vi i denna del av världen ligger främst när det gäller att investera i nya generationer av bredbandskapacitet också kommer att leda till ledarskap när det gäller att utveckla nya tjänster och förnya den inre marknaden.

 I Öresundsregionen finns nämligen en unikt hög bredbandsanvändning redan i dag, en hög befolkningstäthet och en av Europas större moderna storstadsregioner med hög forskningsintensitet och omfattande tjänsteföretagande. Kan man här gå i täten för hur den digitala ekonomin kan förverkliga den gränslösa inre marknaden skulle Lissabonstrategins tänkta efterföljare 2020-strategin mycket väl kunna döpas om till Öresundsexemplet. Men det förutsätter att man öppnar upp fullt ut för den konkurrens som mer än något annat driver förnyelse och öppenhet.

 Det blir också ett besök i den judiska församlingen för att reflektera över hur det blivit så att en av Sveriges största städer har blivit till en stad där människor av judisk börd känner sig rädda och ovälkomna. Det är ett ansvar som faller tungt på den socialdemokratiska ledningen med Ilmar Reepalu i spetsen, som fällt några yttranden kring dessa frågor som är svåra att förstå, om jag ska uttrycka det milt.

 Och så blir det ett företagsbesök kring flygteknik och sedan en avslutande paneldebatt kring hur denna del av Norden ska kunna utveckla sin dynamik och drivkraft. Därefter åter Stockholm, en annan av Nordens och Europas drivande regioner.

 Känner nästan att jag måste avlägga ett besök i Göteborg snart.  Sverige har nämligen all glädje av att alla våra storstadsregioner kan stå ut i den globala miljö som är lika mycket verklighet kring den skånska slätten som skärgårdar och öster och väster, och de storstadsregioner vi där finner.