Hoppa till innehåll

En dag

En dag då Europa åter hållit andan för att se vad som ska hända i Grekland och Italien. Och vad som ska hända där, och vilket som är EU:s ansvar för att bidra till denna utveckling är frågor som mycket av de flesta diskussioner kretsar kring här. Vad som är klart är att ingen regering kommer att kunna överleva som inte skapar förtroende genom sina åtgärder och beslut. Och de som står handfallna kommer att falla. Den gamla och udda tanken att man vinner val på att inte genomföra reformer gäller inte i tider då det är uppenbart att social trygghet, jobb och tillväxt hotas när inga reformer görs och underskotten växer.

I parlamentet en  dag som för min del pendlat mellan transportpolitik och utvidgningsförhandlingar. Och däremellan bland annat en rapport till EPP inför kongressen i Marseille om hur vi nu måste utveckla arbetet kring den inre marknaden.

Därefter en diskussion kring nätverksneutralitet som ett led i arbetet på att öppna upp för nya tjänster och nya möjligheter i nätet.

Och så en löpande rad av frågor och möten kring roaming och det digitala samhällets utveckling. En sak som återkommer är nödvändigheten att formulera en gemensam europeisk politik för intellektuella rättigheter. Annars blir framväxten av den nya kunskapsekonomin fylld av nya gränser som krymper Europas förmåga att göra sig gällande på den globala scenen.