Hoppa till innehåll

En dag

En dag som började med frukostmöte med svensk och europeisk byggnadsindustri, därefter följt av en förmiddag med besök av Malmömoderaterna, med olika avbrott för att diskutera den pågående processen kring utsläppsrätter, förnyelsebar energi samt bilars utsläpp.

Eftermiddagen ägnades åt en presentation av min rapport i ekonomiska utskottet om avtal om konkurrenspolitik mellan EU och Sydkorea, viktigt eftersom det också sätter mönster för hur EU kan prägla inriktningen av konkurrenspolitik och internationellt samarbete i denna fråga i Asien, därefter votering i ekonomiska utskottet, genomgång kring Solvency II samt förhandling om den viktiga frågan om hur överskottsfonder ska betraktas, förberedande möte kring frågan om utplaceringsdirektivet, som har gett en miljon européer möjlighet att arbeta i en annan medlemsstat under goda villkor och så en middagsdebatt med ledningen för FN´s livsmedelsprogram kring global jordbrukspolitik och europeiskt ansvar. Dessförinnan en intern process för att säkra att telekompaketet ger stöd för lagligt innehåll men inte flyttar det legala ansvaret från offentliga myndigheter och rättväsende till privata aktörer.