Hoppa till innehåll

En budgetpolitik utan ansvar

Ska alldeles strax upp i debatten om långtidsbudgeten. Den domineras just nu av tron att det bara är utgifter på europeisk nivå som är viktiga och att alla utgifter i EU är lika viktiga. Så är det inte. Europas offentliga ekonomier består både av medlemsstaternas uppgifter och utgifter liksom av de gemensamma uppgifter vi har på europeisk nivå. Och där måste prioriteringar göras på alla nivåer. Alla utgifter som EU har är inte lika viktiga i dag som för 10 och 20 år sedan och många av dagens uppgifter kräver likväl en större satsning än de gamla.

Medlemsstaterna står under en svår budgetpress som kräver prioriteringar och de prioriteringarna måste också göras på EU-nivå. Tyvärr saknas denna insikt och det skadar Europas förutsättningar att göra det mesta av svåra utmaningar. De som vänder medlemsstaternas utgifter mot de gemensamma skapar en konflikt som skadar samarbetet och som leder till att vi inte använder resurser på bästa möjliga sätt.

När frånvaron av prioriteringar leder till krav på högre utgifter skadar det förtroendet för den europeiska politiken. Det är noterbart att de svenska socialdemokraterna ansluter sig till dem som vill höja utgifterna med 5% istället för att prioritera mellan de viktigaste och mindre viktiga utgifterna.

Bloggar: Cecilia Malmström, Holmertz, Mårtensson, Ekonomisten.